Kyst og Fjord

Mehamn får mudring

Pengene kommer i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.

Blir det som Kyst og Fjord erfarer vil Mehamn få midler over statsbudsjettet til fullføring av indre havn.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Inge Bjørn Hansen
ibh@kystogfjord.no

Etter det Kyst og Fjord erfarer kan de som bestyrer havna i Mehamn om ikke mange dagene puste lettet ut. Havna skal være på listen over dem som får tildelt nødvendige midler for å ferdigstille havneutbygginger.

Avgjørende for havna
Kyst og Fjord har tidligere skrevet om at man i Gamvik kommune begynte å bli noe bekymret etter at myndigheten i sommer bestemte at alle anlegg med kostnader under 50 millioner kroner skulle legges på is. For havna i Mehamn betyr dette at kun båter opp til en viss størrelse kan entre til daglig, mens større båter og lasteskip er svært så avhengig av optimale forhold med stilla og full flo.

Kyst og Fjord kontaktet Jan Morten Hansen, direktør i Kystverket, for en kommentar. Hansen svarte at han ikke er informert om at det kommer penger. – Det jeg vet er at noen havner har søkt om forskuttering for mudring. Jeg vet at man fra Gamvik kommunes side har jobbet godt for havna i Mehamn gjennom politisk arbeide mot departementene og også sentralt plasserte politikere. Hvis det er sant at det nå kommer penger er det meget gledelig. Men som sagt, jeg er ikke informert om dette, sier kystverkssjefen.

Fest hvis det er sant
Ordfører i Gamvik Trond Einar Olaussen(AP) trodde nesten ikke hva han hørte da Kyst og Fjord fortalte han om hva vi erfarer i forbindelse med havnesaken i Mehamn og statsbudsjettet.
– Hvis dette er sant så er det god grunn til en kjempefest i Mehamn. Dette er noe vi har jobbet hardt med i lang tid. Vi har besøkt departement, statsministeren har vært i Mehamn, og sist men ikke minst så har stortingspolitikerne fra Finnmark gjort en kjempejobb. Jeg kan ikke si annet enn at dette er noe av det gledeligste jeg har hørt på lenge, sier ordføreren.

Tre havner
Prislappen for mudring i Mehamn ligger på rundt 45 millioner kroner. Etter det vi også erfarer er den totale summen som kommer over statsbudsjettet til de som har søkt forskuttering på rundt 70 millioner kroner. Et av stedene som har søkt i tillegg til Mehamn er Gamvik. Der er det snakk om en liten molo. Om også denne er med nå blir det en dobbel grunn for fest i hele Gamvik kommune. Så langt tør imidlertid ordfører Olaussen ikke å tenke.

Opprettet 14.09.2018 09:46. Sist oppdatert 14.09.2018 09:48

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS