Kyst og Fjord

Mener Per har handlet klokt

- Å gi dispensasjon er avgjørende for å kunne konkurrere på like vilkår, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Han mener Per Sandberg dispensasjon i deltakerloven er en klok beslutning.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge mener Det var riktig å gi dispensasjon.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Den familieeide fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS på Myre i Vesterålen fikk nylig dispensasjon fra det såkalte «aktivitetskravet» i deltakerloven. Dispensasjonen har skapt debatt langs kysten. Sjømat Norge mener vedtaket fra kyst- og fiskeriminister Per Sandberg
-Stadig flere fiskere investerer i fiskeindustrianlegg og driver selv eksport av fisk. Det har de alle rett til å gjøre. Stadig flere fiskere er også redere som driver selskapene sine fra rederikontor på land. Det har de siste årene også foregått en betydelig strukturering som gjør at stadig flere kvoter samles på færre fartøy. Det er da helt avgjørende at lovverket praktiseres slik at ikke tradisjonelle fiskeindustribedrifter knekker sammen fordi de ikke får de samme mulighetene til å sikre seg råvarer, sier Geir Ove Ystmark
I Myre havn er det i dag fire fiskeforedlingsbedrifter. Tre av selskapene er eid av fiskere, og den fjerde er den tradisjonsrike fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS. Alle de fire selskapene har lokalt eierskap og lange tradisjoner i Vesterålen. Det største skillet mellom bedriftene er hvorvidt de også kan eie fiskefartøy. De fiskereide bedriftene kan eie egne fiskefartøy og kvoter mens den siste bedriften ikke har denne muligheten. Nylig bestemte hovedeier i det ene av fiskefartøyene som leverer til Gunnar Klo AS seg for å selge.

-Dispensasjonen som er gitt innebærer at bedriften har fått mulighet til å kjøpe seg opp til å bli hovedeier i et fiskefartøy som de gjennom mange år har eid 49% av. Fartøyet er viktig for råstofftilgangen til Gunnar Klo AS, ikke minst på høsten når mange fiskere velger å ligge i ro, sier Ystmark.

Han legger til at alternativet fort ville vært at fartøy og kvote ble solgt ut av distriktet eller at en av de fiskereide konkurrentene kunne kjøpe båten.

-Det ville selvsagt vært en helt urimelig konkurransevridning, slå Ystmark fast. Han mener derfor at fiskeriministeren ved å gi dispensasjon bidrar til å sikre deltakerloven.

-Hvis svært like selskap over tid får ulike rammevilkår så fjerner det legitimiteten til loven. Derfor er det viktig at dispensasjonsadgangen benyttes når forholdene blir slik de har blitt i Myre. Dispensasjonen utfordrer heller ikke nasjonalitetskravet som ligger i deltakerloven. Dette kravet må også Gunnar Klo AS oppfylle, i likhet med alle andre som eier norske fiskefartøy.

Sjømat Norge viser til at det Per Sandberg nå har gjort heller ikke er enestående. Under den rødgrønne-regjeringen ble det gitt dispensasjon fra loven for å sikre like vilkår mellom selskap i rekeindustrien.

Opprettet 09.11.2017 15:47. Sist oppdatert 09.11.2017 15:47

Kommenter via Facebook

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS