×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Mener rapportering er unødvendig

Kystfiskarlaget mener fartøy under 15 meter bør slippe fangst- og aktivitetsrapportering.

Kystfiskarlaget mener at båter som daglig leverer sine fangster bør slippe fangst- og aktivitetsrapportering.

I sin høringsuttalelse til Fiskeridirektoratets forslag om utvidet rapportering for fiskeflåten under 15 meter, mener kystfiskarlaget at rapporteringskravene for fartøy under 15 meter er unødvendig.

- Norges Kystfiskarlag støtter behovet for en bedre ressurskontroll, men oppfatter direktoratets forslag som unødvendig omfattende, skriver organisasjonen.

Kystfiskarlaget mener det ikke er hensiktsmessig med fangstrapportering til havs for mindre fartøy som daglig leverer fisk ved kai og hvor fisken veies nøyaktig inn og registreres på mottaksanleggene. 

- Fangst- og aktivitetsrapportering til havs vil medføre unødvendig og urimelig merarbeid og merkostnader for de minste fartøyene, og vil kunne vanskeliggjøre driften for mange i den minste flåten.

Kystfiskarlaget mener at ressurskontrollen for den minste flåte bør styrkes gjennom posisjonsrapportering og automatiske veiesystem på mottaksanleggene. I tillegg mener laget at en form for revisjonsordning på mottaksanleggenes kjøp og salg av fisk bør etableres. 

- Vi mener dette er overkommelige tiltak som samtidig vil være tilfredsstillende for å sikre rett registering av ressursuttaket og redusere feilregistreringer, heter det i høringsuttalelsen.

På forsiden nå