×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Mer enn dobler rekerådet for 2020

Det internasjonale havforskningsrådet ICES tilråder en rekekvote i Barentshavet på over det dobbelte av i år.

Skalldyrtekniker Marita Larsen tar prøver av rekene fra bunntrålen, på økosystemtokt i Barentshavet.    Foto: Erlend A. Lorentzen/Havforskningsinstituttet

Forskerne anbefaler at fangstene i 2020 ikke overskrider 150.000 tonn. Det er mer enn dobbelt så mye som rådet for inneværende år. For 2019 var rådet på 70.000 tonn.

Rådet kommer etter at en internasjonal gruppe rekeforskere var samlet hos Havforskningsinstituttet i Tromsø, for å gjøre bestandsvurdering av rekebestandene rundt Nord-Atlanteren.

På veg opp
Her konkluderte de med at relativt lave fangster de siste ti årene, kombinert med at modellberegninger samtidig har vist at det har vært et potensial for høyere fangster gir grunnlag for et så radikalt endret råd.  

– Siden årtusenskiftet har fallende rekepriser og godt alternativt fiske ført til at rekefangstene har dalt. Men nå er rekefisket på vei oppover igjen, forklarer forskningssjef Carsten Hvingel. 

Teoretiske modeller
– Først i 2018 og 2019 har fangstene tatt seg opp, og det har skjedd samtidig med at bestanden har økt. Samlet sett gir det rom for å anbefale kvoter i praksis, som er i tråd med det modellene i teorien viser at er mulig å ta ut, forklarer forskningssjefen.

Torskemat
- Hva har endret seg i Barentshavet, som gjør det mulig å øke kvoterådet så mye?

–  Det er ikke mulig å peke på enkelt begivenheter i økosystemet som årsak til dette. En kunne spekulere i at færre torsk i Barentshavet har betydd at færre reker har endt opp i torskemager, men samtidig er torskens foretrukne føde, lodde, på et lavt nivå, hvilket skulle bety at torsken må spise flere reker for å kompensere. Så det er ingen enkle svar her.

Vil øke
Forskerne konkluderer også med at bestanden er i ferd med å gå oppover.

– Oppgangen vi ser akkurat nå kommer nok til å justere seg litt ned igjen i årene som kommer. Vi må nok forvente at fremtidige kvoteanbefalinger vil ligge noe lavere. Men når alt kommer til alt, så ser vi et bilde av en rekebestand som har det bra og som er beskattet bærekraftig, avslutter Hvingel.

På forsiden nå