×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Mer feil medisin fra Stortinget

I dag behandler Stortinget Næringskomiteens innstilling til endringer i kvotesystemet. Behandlingen i Stortinget kommer en drøy uke etter at Riksrevisjonen rettet alvorlig kritikk mot de siste 16 årenes fiskeripolitikk i sin rapport «Kvotesystemet i kyst- og havfisket».

Debatt

- Stortinget kjører på med mer av den gamle medisinen som Riksrevisjonen har ropt at er feil, hevder Tora Fougner-Økland. Foto: Thor Due

Her gjennomgår de hvorvidt dagens kvotesystem for fiskeriene oppfyller prinsippene Stortinget har bestemt for fiskeripolitikken. Opposisjonen har bedt om at kvotemeldingen sendes behandles etter at kritikken fra Riksrevisjonen har blitt behandlet.

Vedtar politikk i blinde
En del av kritikken fra Riksrevisjonen sist uke handlet om at konsekvensene av den førte politikken ikke var godt nok undersøkt. Konklusjonen sier at «Det er flere eksempler på at forslag til endringer i kvotesystemet ikke er tilstrekkelig utredet av departementet.»
- Stortinget har i dag vedtatt å kjøre på med mer av den gamle medisinen som Riksrevisjonen har ropt at er feil. Det er ikke mange andre politikkområder der man innfører reformer med så store konsekvenser på så lite kunnskapsgrunnlag, og lover å undersøke konsekvensene senere - uten en plan for hvordan man skal undersøke disse konsekvensene sier Tora Fougner-Økland i en pressemelding fra Natur og Ungdom.
- Stortinget vedtar politikk i blinde. De har ingen oversikt over hvilke konsekvenser kvotemeldingen kommer til å få for folket langs kysten. Det er en skam at Norges nest største næring med enorme ringvirkninger i landet er utsatt for så slett politisk behandling.
Det miljøvennlige fisket taper
- Fiskeripolitikk er også miljøpolitikk, for det handler om bærekraftig forvaltning av ressurser, arbeidsplasser der folk bor og miljøvennlige fangstmetoder. De små båtene med minst miljøavtrykk er de som har tapt mest på fiskeripolitikken de siste årene. Skal fiskeripolitikken ha en tydelig miljøprofil med god ressursutnyttelse og best mulig kvalitet, må det satses på den minste kystflåten, sier Tora Fougner-Økland.

På forsiden nå