×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Mer fisk fra Murmansk

Fiskeomsetningen i Murmansk-regionen økte med 1,5 prosent i første halvår og endte på 339.400 tonn.

Fiskerinæringen i Murmanskområdet hadde en liten økning i første halvår.

Halvårsrapporten fra russiske fiskerimyndigheter viser en liten oppgang sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, melder fis.com.

Mindre torsk
Torskeleveransene gikk på sin side litt tilbake i oppsummeringen av de viktigste komersielle fangstene og endte med en reduksjon på 2,6 prosent. For hysa gikk det til gjengjeld stikk motsatt med en økning på hele 25 prosent. Også leveranser av kolmule økte og endte med en økning på 5,9 prosent, ifølge fis.com.

Mest til EU 
I følge rapporten ble det eksportert 63 tusen tonn fisk fra Murmansk til EU, og som utgjorde 76 prosent av alle eksporterte produkter.

I tillegg ble rundt 17 tusen tonn eksportert til andre land - Kina, Nigeria, USA, Færøyene og Japan.

Hovedtyngden av eksporten besto av frosne torske- og hyseprodukter der 67,8 tusen tonn var bearbeidet. I tillegg ble det eksportert 12,200 tonnkrabbe og kveite.

På forsiden nå