×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Mer kunnskap om havets helse

Regjeringa vil styrke kunnskap om havets helse og foreslår å sette av 30 millioner kroner i budsjettet for 2019.

Havets helsetilstand skal utredes. Motivet er fra en ryddeaksjon i Lofoten.

- Et av FNs bærekraftsmål er å bevare og bruke hav og marine ressursser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Med regjeringas havsatsing vil vi bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i havet gjennom bærekraftig vekst. Dette budsjettet er et viktig skritt mot å nå FN sine mål, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp).

Regjeringa har gjennom flere år satset på marin forsking. Årets satsing på havets helse skal bidra til at vi får mer kunnskap om havet raskere enn før gjennom nye og mer effektive metoder for prøvetaking og digitalisering av analyser.

- Målet er å få kunnskap raskare slik at vi kan leggje til rette for god forvalting, lønnsomhet og vekst i næringa, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Satsinga skal gi raskare og bedre informasjon om:

- endringer i det marine miljøet som følge av forureining og annen påvirkning, med vekt på kystmiljøet

- smitte og smitterisiko knytt til havbruk

- samspillet mellom bestandene i havet. Dette skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for flerbestandsforvalting

- effekten av nano- og mikroplast på marine ressursser

På forsiden nå