Kyst og Fjord

Mer makrell i nord

På det jevne med nordsjøsild, litt mer makrell tatt i nord og tobisfiske over for denne sesong.

Ukens totalkvantum med makrell ble 442 tonn, og av dette er knappe 250 tonn tatt i nord.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det melder Norges Sildesalgslag på sine nettsider.

Nordsjøsild
Selv med to døgn med kuling som sendte storparten av flåten i land ble ukekvantumet noe høyere enn forrige uke. Knappe 18 200 tonn kom i journalen og er fordelt på 124 fangster fra 73 forskjellige fartøy. Fisket har også denne uke foregått over store områder fra Heimdalområdet til nord av Statfjord. I tillegg er det meldt inn 4 660 tonn fra EU sonen, også her er det fisket over flere områder, Bressay Bank, Bressayhole, så langt vest som ca. 12-15 n.m. sør-sørøst av Sumburgh Head og så langt nord som på Vikingbanken. 
Det er blitt tatt en del fangster med større sild, helt opp til 238 gram. Totalt er det innmeldt 3 670 tonn sild som er fra 200 gram og oppover. Den største silden er tatt lengst nord, Statfjordområde, rute 2853. Snitt denne uken er 183 gram fordelt på antall fangster. Deltagelsen i fisket er både fra ringnot, SUK og kyst. De har henholdsvis bidratt med 16 200, 400 og 1600 tonn. 
Nordsjøsildfisket i år har vært arbeidskrevende med mange små kast for de aller fleste båtene. Med en skikkelig kuling fra sørvest nå i uka var det mange som håpet på at det kunne bli en liten forandring med kanskje noe bedre samling på silda. Med dessverre, ingen bedring i så måte så langt.

Makrell

Denne uke hadde vi et lite håp om at det skulle bli litt mer fart i makrellfiske i nord, men det ble ikke det store. Kanskje skyldes dette at værgudene viste sin vrede i siste delen av uke. Ukens totalkvantum med makrell ble 442 tonn, og av dette er knappe 250 tonn tatt i nord. Det er kun direktehåvere som er i aktivitet i dette området, 8 forskjellige fartøy har meldt inn til sammen 11 fangster, inkl. to som er levert til agnmakrell. 
Snittstørrelsen på makrellen er fra 380 til 450 gram. De første fangstene var tatt nord av lofotodden. Rute 0514, mens det som er tatt senere er fisket i Vestfjorden, i området Grøna – Tennholmen, Rute 00-05. Kommende uke håper vi værforholdene blir slik at flåten får være i aktivitet og følge med om det blir et fiske i nord eller ikke.
På Vestlandet er det tatt vel 190 tonn makrell, alt låssatt, 120 tonn av dette innmeldt til anvendelse fersk og det er solgt 85 tonn til denne anvendelse denne uke. Pr. i dag står det ca. 185 tonn usolgt til ferskmarkede. Fangstingen har skjedd fra Strand kommune i sør til Roan kommune i nord, men det meste er tatt fra Bømlo og sørover.
Annet konsumfiske, NVG-sild, kystbrisling og hestmakrell.
Av ander konsumfiskeri er det tatt knappe 110 tonn NVG-sild. To lås på til sammen 85 tonn er tatt i Vest-Lofoten, snittstørrelse 370-375 gram, et lås i Roan på 4 tonn og en direktefangst på Mørekysten på 20 tonn. Størrelsen på denne fisken er henholdsvis 265 og 240 gram.
Det er tatt et lite lås på 1 tonn med kystbrisling i Kvinnherad kommune. Størrelsen er 70 stk. pr. kg. Og så er det tatt en hestmakrellfangst på 15 tonn på Mørekysten. Denne fisken har et snitt på 500 gram.

Fiske til indirekte konsum
Som nevnt kom vi i mål med tobisfiske denne uke, siste fangst var på 550 tonn. I tillegg er det tatt seks kolmulefangster på til sammen 2 400 tonn. Av dette er en fangst på nesten 2 000 tonn tatt av et Færøysk fartøy, fisket i Færøysonen rute 3012. Av andre industrifisker er det tatt 230 tonn strømsild og 460 tonn øyepål. Utenom tobisen er de norske fangstene tatt i «kanten».

Opprettet 18.06.2018 11:35. Sist oppdatert 18.06.2018 11:35

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS