Kyst og Fjord

Mer makrell i nord

På det jevne med nordsjøsild, litt mer makrell tatt i nord og tobisfiske over for denne sesong.

Ukens totalkvantum med makrell ble 442 tonn, og av dette er knappe 250 tonn tatt i nord.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det melder Norges Sildesalgslag på sine nettsider.

Nordsjøsild
Selv med to døgn med kuling som sendte storparten av flåten i land ble ukekvantumet noe høyere enn forrige uke. Knappe 18 200 tonn kom i journalen og er fordelt på 124 fangster fra 73 forskjellige fartøy. Fisket har også denne uke foregått over store områder fra Heimdalområdet til nord av Statfjord. I tillegg er det meldt inn 4 660 tonn fra EU sonen, også her er det fisket over flere områder, Bressay Bank, Bressayhole, så langt vest som ca. 12-15 n.m. sør-sørøst av Sumburgh Head og så langt nord som på Vikingbanken. 
Det er blitt tatt en del fangster med større sild, helt opp til 238 gram. Totalt er det innmeldt 3 670 tonn sild som er fra 200 gram og oppover. Den største silden er tatt lengst nord, Statfjordområde, rute 2853. Snitt denne uken er 183 gram fordelt på antall fangster. Deltagelsen i fisket er både fra ringnot, SUK og kyst. De har henholdsvis bidratt med 16 200, 400 og 1600 tonn. 
Nordsjøsildfisket i år har vært arbeidskrevende med mange små kast for de aller fleste båtene. Med en skikkelig kuling fra sørvest nå i uka var det mange som håpet på at det kunne bli en liten forandring med kanskje noe bedre samling på silda. Med dessverre, ingen bedring i så måte så langt.

Makrell

Denne uke hadde vi et lite håp om at det skulle bli litt mer fart i makrellfiske i nord, men det ble ikke det store. Kanskje skyldes dette at værgudene viste sin vrede i siste delen av uke. Ukens totalkvantum med makrell ble 442 tonn, og av dette er knappe 250 tonn tatt i nord. Det er kun direktehåvere som er i aktivitet i dette området, 8 forskjellige fartøy har meldt inn til sammen 11 fangster, inkl. to som er levert til agnmakrell. 
Snittstørrelsen på makrellen er fra 380 til 450 gram. De første fangstene var tatt nord av lofotodden. Rute 0514, mens det som er tatt senere er fisket i Vestfjorden, i området Grøna – Tennholmen, Rute 00-05. Kommende uke håper vi værforholdene blir slik at flåten får være i aktivitet og følge med om det blir et fiske i nord eller ikke.
På Vestlandet er det tatt vel 190 tonn makrell, alt låssatt, 120 tonn av dette innmeldt til anvendelse fersk og det er solgt 85 tonn til denne anvendelse denne uke. Pr. i dag står det ca. 185 tonn usolgt til ferskmarkede. Fangstingen har skjedd fra Strand kommune i sør til Roan kommune i nord, men det meste er tatt fra Bømlo og sørover.
Annet konsumfiske, NVG-sild, kystbrisling og hestmakrell.
Av ander konsumfiskeri er det tatt knappe 110 tonn NVG-sild. To lås på til sammen 85 tonn er tatt i Vest-Lofoten, snittstørrelse 370-375 gram, et lås i Roan på 4 tonn og en direktefangst på Mørekysten på 20 tonn. Størrelsen på denne fisken er henholdsvis 265 og 240 gram.
Det er tatt et lite lås på 1 tonn med kystbrisling i Kvinnherad kommune. Størrelsen er 70 stk. pr. kg. Og så er det tatt en hestmakrellfangst på 15 tonn på Mørekysten. Denne fisken har et snitt på 500 gram.

Fiske til indirekte konsum
Som nevnt kom vi i mål med tobisfiske denne uke, siste fangst var på 550 tonn. I tillegg er det tatt seks kolmulefangster på til sammen 2 400 tonn. Av dette er en fangst på nesten 2 000 tonn tatt av et Færøysk fartøy, fisket i Færøysonen rute 3012. Av andre industrifisker er det tatt 230 tonn strømsild og 460 tonn øyepål. Utenom tobisen er de norske fangstene tatt i «kanten».

Opprettet 18.06.2018 11:35. Sist oppdatert 18.06.2018 11:35

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS