Kyst og Fjord

Mer marin forskning

Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk ble offisielt åpnet i Bergen tirsdag. Senteret skal fokusere på bærekraftig høsting fra havet.

Åpnet nytt marint senter: Statsminister Erna Solberg.

Foto: Statsministerens kontor
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Bergen har i dag et av de største forskingsmiljøene i verden innen et bredt spekter av marin forsking. Her ligger Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Nansensenteret og Uni Research, som alle er med i samarbeidet om Hjortsentret. Fagmiljøet har et omfattende internasjonalt nettverk og er i en unik posisjon til å ta ledelsen internasjonalt i forsking på marin økosystemdynamikk.

- Regjeringa har kunnskapssamfunnet som et av sine aller viktigste mål. Gjennom å satse på kunnskap og kompetanse, legger vi fundamentet for framtidig verdiskaping. Etableringa av Hjortsentert, der «det beste fra de beste» fra fire ulike kunnskapsmiljø blir samlet i et nytt forskningssenter, er noe vi ønsker velkommen, sa statsminister Erna Solberg under åpninga.

I følge Nærings- og handelsdepartementet vil denne satsinga styrke Norges posisjon som ledende marin forskningsnasjon.

- Marin forskning har alt å vinne på å samle utvalgte deler av den marine forskninga for å øke evnen til å forstå, måle og å forutsi endringer i miljø og ressurser i hav- og kystområdene i hele verden, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker, som også deltok under åpninga.

Forskingssentret har fått navn etter den første norske havforskingsdirektøren og grunnleggeren av moderne fiskeriforskning, Johan Hjort (1859-1948).

Opprettet 19.02.2014 06:43. Sist oppdatert 19.02.2014 06:43

Kommenter via Facebook

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

Fortsatt snurrevad-forbud Det generelle forbudet mot å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene står ved lag.

Gir føringstilskudd for slog Innenfor en ramme på en halv million kroner, kan Norges Råfisklag nå gi tilskudd for frakt av slog til produksjon.

Var på vei til Danmark Fisketraileren som søndag tok fyr på toppen av Kåringen nær Lødingen, var på vei til Danmark.

Rolig i kolmulefisket Med hovedflåten i loddemodus, har det kun vært noen få båter i aktivitet på kolmula.

Knalluke på lodda En knalluke på loddefiske på Island med hele 37.900 tonn i journalen.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS