×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Mer marin forskning

Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk ble offisielt åpnet i Bergen tirsdag. Senteret skal fokusere på bærekraftig høsting fra havet.

Åpnet nytt marint senter: Statsminister Erna Solberg. Foto: Statsministerens kontor

Bergen har i dag et av de største forskingsmiljøene i verden innen et bredt spekter av marin forsking. Her ligger Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Nansensenteret og Uni Research, som alle er med i samarbeidet om Hjortsentret. Fagmiljøet har et omfattende internasjonalt nettverk og er i en unik posisjon til å ta ledelsen internasjonalt i forsking på marin økosystemdynamikk.

- Regjeringa har kunnskapssamfunnet som et av sine aller viktigste mål. Gjennom å satse på kunnskap og kompetanse, legger vi fundamentet for framtidig verdiskaping. Etableringa av Hjortsentert, der «det beste fra de beste» fra fire ulike kunnskapsmiljø blir samlet i et nytt forskningssenter, er noe vi ønsker velkommen, sa statsminister Erna Solberg under åpninga.

I følge Nærings- og handelsdepartementet vil denne satsinga styrke Norges posisjon som ledende marin forskningsnasjon.

- Marin forskning har alt å vinne på å samle utvalgte deler av den marine forskninga for å øke evnen til å forstå, måle og å forutsi endringer i miljø og ressurser i hav- og kystområdene i hele verden, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker, som også deltok under åpninga.

Forskingssentret har fått navn etter den første norske havforskingsdirektøren og grunnleggeren av moderne fiskeriforskning, Johan Hjort (1859-1948).

På forsiden nå