×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Mer til de største. Igjen.

Debatt

Man velger altså nå å redusere overreguleringa for de minste. Er dette for å unngå at disse skal få del i refordelt tredjelandskvote? spør kystfiskarlagets leder.

På vegne av våre medlemmer i Norges Kystfiskarlag vil jeg si at endringene i reguleringsopplegget i forbindelse med refordeling av tredjelandskvoten virker å gi et tydelig signal på hvilke prioriteringer som legges til grunn for fordeling av fiskeressursene. Resultatet er bekymringsverdig for reguleringsgruppa under 11meter hvor kun de med lengre fartøy i gruppa får økning – og de største mest.

Tom Vegar Kiil

Tom Vegar Kiil, leder i Norges Kystfiskarlag

Kvotefleksibilitet på gruppenivå gjør at overfiske blir saldert mot neste års kvoter, og et restkvantum på inntil 10% av gruppekvoten kan overføres til neste år. Med overregulering på 12% har myndighetene forventet å treffe på uttaket. Likevel velger man altså nå å redusere overreguleringa for de minste. Er dette for å unngå at disse skal få del i refordelt tredjelandskvote?

Departementet har bestemt at også fartøy kortere enn 15 meter med hjemmelslengde under 11 meter også skal kunne bruke muligheten til å overføre 10% av sine fartøykvoter til neste år, slik de større fartøy har mulighet til. Dette brukes nå som en brekkstang for å gi større andel av gruppekvoten til større fartøy. I praksis ser vi av forskriften at de største i gruppa får 2 tonn mer å fiske, mens de under 11meter får null.

Der er, på tross av fiskeridirektoratets innvendinger, ingen reelle utfordringer knyttet til en overregulering på 12% slik tidligere vedtatt og kvoteoverføringsordning på fartøynivå. Det verste som kan skje er et overfiske på 1,2% (10% av 12%) som følge av dette, noe som uansett vil bli saldert mot neste års gruppekvote.

Nå er det vel å vente at en del av flåten som vanligvis fisker sine kvoter kommer til å sette igjen 10% til neste år i håp om bedre pris. I beste fall vil en stor del av flåten sette av 10%, i verste konsekvens kanskje bli tvunget til mer om det blir vanskelige omsetningsforhold. Da vil man kunne havne i en situasjon hvor det gjenstår mer enn 10% av gruppens kvote som da blir overført resterende flåte neste år. Gjennom å redusere overreguleringa slik som nå vil en slik tapt del av gruppekvoten øke.

Det er derfor slik jeg ser det ulogisk å redusere overreguleringa om ikke intensjonen er å overføre fisk fra de minste fartøyene til de større. Norges Kystfiskarlag har gjennom en henvendelse til Fiskeriministeren sannsynliggjort at det på torsk ikke er noen reell problematikk knyttet til 10% kvotefleks på fartøynivå med hjemmelslengde under 11m selv med normal overregulering på 12%. Hadde overreguleringa vært flere hundre prosent slik som på hyse ville det stilt seg i et helt annet lys. 

Vi har derfor bedt Fiskeriministeren om at vedtaket endres, slik at overreguleringa fortsetter på 12% med reduksjon for større fartøylengder slik som tidligere. Dette samtidig som at vedtaket om kvotefleksibilitet også for den minste flåten i lukket gruppe videreføres.  

På forsiden nå