×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Mer uer å fiske

Melding fra Fiskeridirektøren.

Maksimalkvoten er nå 3.000 tonn.

Økte maksimalkvoter i trålernes fiske etter uer nord for 62°.

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i trålernes fiske etter uer nord for 62°N med 500 tonn. Ny maksimalkvote er 3 000 tonn. Beslutningen har virkning fra og med i dag 22. juli 2020.

På forsiden nå