×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Meteorologene ber om hjelp fra fiskerne

Ønsker å kunne levere korrekte meldinger. 

Inviterer fiskerne til å varsle om vær og is.

For å kunne presentere bedre værmeldinger og informasjon om isforhold ber nå meteorologene om hjelp fra fiskere. 

Prosjektet, som kalles SALIENSEAS, har som mål å forbedre vær- og klimatjenester i det marine Arktis gjennom et samarbeid mellom Norsk Meteorologisk Institutt, Dansk Meteorologisk Institutt, Wageningen Universitet, Universitetet i Tromsø og Umeå Universitet.

Kartlegger issonen

For å forbedre vær- og istjenestene til dem som har aktivitet på havet er det viktig å kjenne behovene deres. Det er også grunnleggende å få bedre innsikt i hvordan informasjon og kunnskap om vær og is blir brukt i ulike kontekster, skriver fiskebåt.no

Det er ut fra dette at det nå er laget en spørreundersøkelse. Denne tar utgangspunkt i et kart hvor man kan tegne inn sine erfaringer. Fosrkerne som står bak prosjektet håper at fiskere og andre som er i områdene ved issonen rundt Svalbard kan delta i undersøkelsen og dermed være med å utvide tjenesten.

Brosjyre

Spørreundersøkelsen er tilgjengelig på norsk, dansk og engelsk og kan fylles ut på egen datamaskin. Det tar mellom 20 og 60 minutter og fullføre undersøkelsen. Deltakelsen er helt frivillig og resultatene vil bli anonymisert. Spørreundersøkelsen finner du her.

På forsiden nå