Kyst og Fjord

Meteorologene ber om hjelp fra fiskerne

Ønsker å kunne levere korrekte meldinger. 

Inviterer fiskerne til å varsle om vær og is.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

For å kunne presentere bedre værmeldinger og informasjon om isforhold ber nå meteorologene om hjelp fra fiskere. 

Prosjektet, som kalles SALIENSEAS, har som mål å forbedre vær- og klimatjenester i det marine Arktis gjennom et samarbeid mellom Norsk Meteorologisk Institutt, Dansk Meteorologisk Institutt, Wageningen Universitet, Universitetet i Tromsø og Umeå Universitet.

 

Kartlegger issonen

For å forbedre vær- og istjenestene til dem som har aktivitet på havet er det viktig å kjenne behovene deres. Det er også grunnleggende å få bedre innsikt i hvordan informasjon og kunnskap om vær og is blir brukt i ulike kontekster, skriver fiskebåt.no

Det er ut fra dette at det nå er laget en spørreundersøkelse. Denne tar utgangspunkt i et kart hvor man kan tegne inn sine erfaringer. Fosrkerne som står bak prosjektet håper at fiskere og andre som er i områdene ved issonen rundt Svalbard kan delta i undersøkelsen og dermed være med å utvide tjenesten.

Brosjyre

Spørreundersøkelsen er tilgjengelig på norsk, dansk og engelsk og kan fylles ut på egen datamaskin. Det tar mellom 20 og 60 minutter og fullføre undersøkelsen. Deltakelsen er helt frivillig og resultatene vil bli anonymisert. Spørreundersøkelsen finner du her.

Opprettet 01.02.2019 11:42. Sist oppdatert 01.02.2019 11:44

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS