×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Mindre oppdrettslaks i elvene

Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

2017 ble det overvåket 197 vassdrag gjennom «Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk i vassdrag», melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

I 154 av disse er innslaget av rømt oppdrettslaks vurdert å være lavt til moderat.

– Overvåkingsprogrammet har utviklet seg til å bli et svært godt verktøy for forvaltningen, og viser at innsatsen fra både næring og forvaltning har gitt positive resultater, noe vi ser igjen både gjennom lavere rømmingstall og stadig lavere innslag i vassdragene, sier Øyvind Lie, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet.

På forsiden nå