×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Minstepris på torsk, hvem er i lomma på hvem?

Debatt

Kjøperne må selv ta konsekvensen av sine handlinger, mener Inger-Merete Rolfsdatter. Foto: Privat

Hvem fastsetter prisene på torsk og hyse? Hvem er det naturlig som skal betale for fjorårets overprising av torsk? Da ingen BJELLER RINGTE!

Det er igjen veldig provoserende at fiskekjøpere slipper å ta ansvar for sine handlinger og valg, når det gjelder å betale overpris for torsken. Det går igjen, at det er den minste kystflåten, som må ta regningen, når kjøperne har vært ute og handlet fisken for dyrt. Ansvaret for sine valg slipper de, i tillegg har de Råfisklaget, som holder rundt dem, og passer på at prisene til den minste kystflåten holdes nede. Hvem er i «bukselommene» til hvem her?

Vinteren 2020 ble Europa og spesielt Italia hardt rammet av Corona19. Prisen på torsk ble likevel betalt langt over minsteprisen som var satt. Ingen viste magemål, og tok innover seg at markedet kunne endres. Nei, kjøperne betalte, og trodde de skulle tjene ekstra mye, denne vinteren. Disse tilstandene var spesielt i Lofoten, Vesterålen og i deler av Troms. Ingen tok noen som helst signaler, på at det ble betalt for mye for torsken.

Vi her oppe i Finnmark, har ikke hatt de prisene, som de opererte med lengere sør i Nord-Norge. Det har aldri vært kultur for at fiskerne i Finnmark, har fått de samme prisene som for eksempel i Lofoten og Vesterålen.

Jeg tok kontakt med Råfisklaget vinter 2020, for å spørre om hvordan prisene lå an i Lofoten og Vesterålen. Jeg fikk snakke med ei trivelig dame i Råfisklaget, og hun fortalte at prisen hadde vært høye, men de var på tur ned. Hun spurte hva vi fikk for torsken, og jeg sa:» vi får 21 kr per kg rund torsk». Hun ble overrasket, og spurte om vi klaget på den prisen. Nei, svarte jeg, vi synes vi får godt betalt, og er fornøyd. Men, slik prisene er i Lofoten og Vesterålen, så vet jeg hvem som må betale for det til neste år, altså 2021. Å, da vil vi jo ha best betalt for fisken, siden vi må ta regningen til slutt. Men, vi var fornøyde. Vi fikk betalt kr 21.50 per kilo torsk, fra mars 2020 og ut året. Altså, vi hadde forutsigbare gode priser.

Prisen på hyse hadde vi i 2020 13 kr per kg rund, og det har vi i dag også, ennå. Men, noen sluinger driver på å dumpe hyse på markedet, slik at det ser ut  som prisen vil falle, også for oss.

Så starter vintersesongen 2021. Da vil gjerne fiskekjøperne ha ned prisen, for da er lagrer fulle med blant annet tørrfisk. De sier at markedet er dårlig på grunn av Corona19, og enkelte som styrer prisene tror på det. Uten at det blir sjekket opp, grundig. Å, Råfisklaget setter ned minsteprisen, slik at den minste kystflåten, kan ta regningen denne gangen også.

Det har aldri vært markedet som tilsier at torskeprisene må ned. Det er fiskekjøperne som kanskje må betale mer, for å få fraktet råstoffet på markedet, og ikke er villige til det. Mulig, de prøver å ta inn det de overbetalte i 2020.  Å, ser sitt snitt til å la fiskeren ta regningen, igjen. Fra starten på vinteren var det ingen indikasjoner på at prisen skulle ned. Det har jeg fra en fiskekjøper, som har fokus på kvalitet og har selvfølgelig gode kontakter med markedet. Men, vi fikk satt ned prisen, siden de fleste, fiskerne får minstepris her opp i Finnmark. Å, det uten bonus. Men, fiskekjøperen gir oss likevel litt over minstepris.

Sist (7-10 år siden, tror jeg) fiskekjøperne/eksportørene skylte på at markedet var dårlig, og torskeprisen datt helt ned til ca. 10 kr per kilo. Da var det jo kjøperne som skulle tjene ekstra med penger, og kastet seg på oppkjøp av aksjer mm. Å, de gikk på store økonomiske tap, som de kalte «markedet er dårlig». Å, det ble kjøpt av Råfisklaget. Prisen på torsken gikk ned. Altså, fiskeren, i den minste flåten, måtte ta også den regningen.

De prisene som blir gitt til enkelte fiskere, og som Råfisklaget går ut ifra når de setter minstepris, er bare stipulerte priser. Mange fiskere får etterbetalt i form av «bonus», å den etterbetalingen skjer ikke i samme uke, eller uka etter, slik at Råfisklaget setter minsteprisen for lav. Jeg regner med at dette blir gjort for å holde prisene nede, slik at kjøper kan få billigere råstoff. Fiskekjøperne i Lofoten og Vesterålen henger største delen av fisken, og dermed går ikke den på markedet før til høsten. Men, det blir det ikke tatt høyde for.

Vi er kommet til 2021, og enda er ikke Norge kommet lengere, enn at det blir best betalt for kvantitet og ikke kvalitet. Der ligger Norge langt etter andre fiskerinasjoner. Når line- og juksafisk blir dårligst betalt, så sender det noen signaler, om hvem som styrer både pris og markedsadgangen til Norge. Hysa blir i dag «dumpet» på markedet, slik at de som har kvalitet og avtaler, må ned på pris. Bare for at enkelte aktører i Norsk fiskerinæring, ikke tenker kvalitet, men kvantum. Det er jo betenkelig at Island, berger sin eksport på at vi i Norge har dårligere kvalitet på våre produkter, vi skal eksportere. Fiskerne får også mye bedre pris på torsken sin, enn det vi får. Å, vi skal liksom være en fiskerinasjon.

Hvis jeg kjøper ei rønne av et hus, og ikke får solgt huset, så kan jeg jo ikke få naboene til å samle inn penger til meg, slik at jeg kan få dumpet huset med tap, og enda tjene penger på det. Det er slik det fungerer, når det gjelder kjøp og salg av fisk i Norge. De minste må ta regningen.

Hvis en ser hva laksen blir eksportert for, og markedsadgangen til den, og enda er det lønnsom å drive med laks. Så skulle kanskje noen som driver innen hvitfisk, fått litt skolering /kursing/opplæring i både behandling av fisken for å bedre kvalitet og i tillegg arbeide for «bedre» markedsadgangen.

Vi vil ha forutsigbare priser, juksa- og linefisk bør betales best. (Når kvaliteten er der). Fiskekjøperne må lære seg å ta ansvar og de konsekvenser, det fører med seg av deres handlinger. De får ta kostnadene selv. Vi er lei av å må ta de kostnadene.

Det er akkurat slik vi ser på prissettingen på torsken!

På forsiden nå