Kyst og Fjord

Misnøye med kystfiskekvoten

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord har i telefonmøte 21.11.2017 behandlet Nærings- og fiskeridepartementets høring om anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket nord for 62° N, og fattet følgende vedtak:

Fiskarlaget Nord ser gjerne at også Senja (bildet) blir en del av det geografiske virkeområdet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

«Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord viser til Nærings- og fiskeridepartementets høring om anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket nord for 62° N. «Det konstateres at dagens regulering og praktisering av kystfiskekvoten fremstår lite målrettet samt at kvotetillegget har høstet stor misnøye fra fartøyeiere i åpen gruppe i enkelte områder som ikke omfattes av ordningen. Som et utgangspunkt støttes forslaget om å utvide det geografiske virkeområdet for tilleggskvoter.

Området må gjelde alle kommuner i Troms samt Ballangen og Tjeldsund i Nordland. Arbeidsutvalget har ingen motforestillinger mot at eventuelt også Steigen og Sørfold kommune blir en del av det geografiske virkeområdet. Arbeidsutvalget vil imidlertid være tydelige på at Tromsø og må være en del av det geografiske virkeområdet for tilleggskvoter. Vi kan ikke se at det er forhold i Tromsø by og nærmeste omegn som stiller fiskere i åpen gruppe i disse områdene i en annen stilling enn fiskere i de øvrige områder i de nordligste fylkene.

En negativ forskjellsbehandling av fiskere i et avgrenset område slik det foreslås fremstår både uheldig og urimelig. Videre så kan arbeidsutvalget akseptere en todelt modell, hvor bare en andel av kystfiskekvantumet, eksempelvis 2000 tonn, nyttes til tilleggskvoter, samt at de siste 1000 tonnene på ordningen fordeles i det mer avgrensede STN-området.

Det stilles likevel spørsmål ved hvordan en skal vurdere de ulike områder opp i mot hverandre når kvantum skal fordeles. Arbeidsutvalget vil og reise spørsmål ved om det er ønskelig at dette kvantumet skal fordeles ved en kvotebonusordning. På den ene siden fremstår det rimelig at alle fartøy med tilleggskvote gis adgang til fisket, slik det oppfattes at det ligger i forslaget. På den andre siden vil en slik ordning kunne bidra til et kappfiske, med den fordel og ulempe det gir for enkelte fartøy i gruppen og ikke minst mottaksleddet.»

Opprettet 22.11.2017 14:30. Sist oppdatert 22.11.2017 14:30

Kommenter via Facebook

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS