×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Møtes fysisk på Florø

Sogn og Fjordane Fiskarlag gjennomfører i dag sitt årsmøte på Florø kulturhus med fysisk oppmøte.

Daglig leder Henriette Skaar i Sogn og Fjordane Fiskarlag under åpningen av ringvirkningsseminaret som ble holdt i Florø i fjor høst. Foto: Jan-Erik Indrestrand

Årsmøtet har en rekke rekke viktige saker på dagsordenen. Blant annet  skal de behandle Stortingets kvotevedtak samt organisasjonssaken, sier daglig leder Henriette Skaar.

Hun opplyser på fiskarlagets nettside at fylkeslaget får hjelp fra  kompetent hold med å belyse organisasjonssaken med tanke på organisasjonsutvikling.

– Vi har fått ja fra Øivind Schøyen til det vi håper skal bli en spennende og interessant innledning, opplyser Skaar.

Schøyen har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole (NHH og har sett på hvilken dynamikk som oppstår når mennesker med forskjellige verdier møtes.

Henriette Skaar sier Øivind Schøyen er bedt om å ta utgangspunkt i sin egen forskning, og hun håper at han kan gi årsmøtet objektive verktøy i den videre organisasjonsprosessen.

Lagets egen Geir Magne Røys er også innleder i saken

Kvotemeldingen
Under årsmøtets sak 8 som vil omhandle kvotemeldingen i Stortinget legger styret frem et notat fra advokatfirmaet Kvale. De har på oppdrag fra fylkeslaget utredet de juridiske sidene ved strukturkvoteordningen og Stortingets vedtak.

– De presenterer notatet og vil besvare spørsmål. Dette anser jeg som et viktig bidrag inn i debatten og dette er et notat som har viktighet også utenfor organisasjonen, sier Skaar.

I tillegg vil også John R. Isaksen fra Nofima innlede under saken og Skaar håper at dette skal gi en faglig tung plattform for årsmøtet.

For øvrig avvikles årsmøtet med ordinære årmøtesaker.

Generalsekretær Otto Gregussen deltar fra Norges Fiskarlag i årsmøtet.

På forsiden nå