×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Møtte ministeren om rekerist

Diskusjonen om bruk av sorteringsrist i fisket etter kystreker i sør fortsetter.

Fiskarlagets delegasjon hadde med seg støtte fra Havforskninga i møtet.  Foto: Sonja Elin Kleven Jakobsen

En delegasjon av medlemmer fra Fiskarlaget Vest og Fiskerlaget Sør møtte onsdag fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik og statssekretær Roy Angelvik for å drøfte seleksjonstiltak i reketrålfisket i Sør-Norge.

Møtet ble holdt i Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo med deltagere fra Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Fiskarlaget, skriver Fiskarlaget på sine nettsider.

Havforskningsinstituttet presenterte resultater fra forsøk med sjøkrepsspalte i rekerist, som er særlig aktuelt for de minste trålfartøyene som opererer kystnært. I tillegg ble det presentert redskapsinnretninger som kan skille ut små reker fra fangstene.

- Vi hadde en god diskusjon om hvert tema, og våre medlemmer bidro med gode innspill og sterk kunnskap til disse temaene. Jeg er spesielt glad for at fiskeriministeren fremhevet betydningen av de minste fartøyene for å bevare kystkulturen i Sør, og at han samtidig understreket betydningen av at vi skal høste ansvarlig og skånsomt, sier Kåre Heggebø, leder i Fiskarlaget Vest.

Rekefisker Lennart Danielsen sier fiskeriministeren har vist stort engasjement for at reketrålflåten skal ha levelige vilkår i Sør-Norge.

- Vi er alle opptatt av at rekefisket skal være både bærekraftig og lønnsomt. Fiskerne ser frem til å gi konstruktive bidrag til det videre arbeidet med selektivt rekefiske, understreker Danielsen.

På forsiden nå