×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Møtte regjeringen

– Vi har hatt en nyttig og interessant formiddag, og det er et privilegium å få representere sjømatnæringen i dialog med statsministeren og flere av de andre statsrådene.

Kjell Ingebrigtsen i samtale med finansminister Siv Jensen på statsministerens kontor Foto: Otto Gregussen

Det sa leder Kjell Ingebrigtsen etter møtet i statsministerens kontaktutvalg tidligere denne uka.

Partene i arbeidslivet har siden 1960-tallet møtt statsministeren og regjeringsmedlemmer i forbindelse med fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett.

Leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Otto Gregussen deltok i dette møtet og ga næringens kommentarer og innspill.

Kjell Ingebrigtsen sier det er en stor fordel med budsjettets sterke fokus på havet og havrommet, og at det gjør at dialogen med sentrale politikere flyter godt.

– I dialogen med statsministeren pekte jeg både på utfordringer og muligheter i hele spekteret fra miljø til næringsutvikling, sier han.

– Vi er og vil alltid være en eksportnæring, og vi er tilfreds med at regjeringen legger opp til et budsjett som bør legge et godt grunnlag for stabil valutautvikling og forutsigbare rammebetingelser, sa Ingebrigtsen.

Han var også tydelig på hvor avhengig næringen er av at vi har gode markedsmuligheter internasjonalt for våre produkter.

– Det kan ikke sies ofte nok hvor viktig marked og markedsarbeidet er. EU er vårt største marked, så situasjonen med Brexit og de ulike utfordringene vi kan se for oss i den prosessen er viktig å ha fokus på. Det gleder oss at regjeringen tydelig signaliserer at dette tas på alvor, understreket Fiskarlagslederen i møtet.

Han tydeliggjorde også at markedsituasjonen for pelagisk fisk, og da spesielt sild, er utfordrende.

– Store marked som Russland er ute grunnet den politiske situasjonen. Det er derfor viktig at vi har fokus på andre markedsmuligheter og bidrar til å bygge opp disse.

Norges Fiskarlag understreket også at det er et viktig og et godt grep at forskning har fått en sentral plass i budsjettet.

På forsiden nå