×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Mowi og Lerøy utnytter korona-utbruddet

Mattilsynet har gitt oppdretterne Mowi og Lerøy lov å sortere produksjonsfisk i utlandet. Organisasjonen Sjømatbedriftene anket umiddelbart.

Fisk med skjønnhetsfeil skal ifølge kvalitetsforskriften sorteres ut i Norge, og ikke nå markedene. Men nå letter Mattilsynet på kravet.  Foto: Arkiv

Forbudet mot å eksportere såkalt produksjonsfisk, det vil si oppdrettslaks med skjønnhetsfeil, har vært utfordret, blant annet gjennom saken med slaktebåten «Norwegian Gannet».

Alvorlig anslag
Nå har sjømatprodusentene MOWI og Lerøy har fått innvilget midlertidig dispensasjon fra regelen om at fisk med kvalitetsfeil skal sorteres og bearbeides i Norge. Vedtaket er gjort av Mattilsynet, og er ifølge Sjømatbedriftene et alvorlig anslag mot kvalitetsmerkevaren «Seafood from Norway».
Direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene peker på at denne merkevaren er møysommelig bygget fra 1991 og frem til i dag.
- Sjømatbedriftene innklager vedtaket umiddelbart, skriver han i en pressemelding sendt ut mandag kveld.

pressebilde_robert

Robert Eriksson.

Utnytter virusutbruddet
- Regelen om at produksjonsfisk skal bearbeides i Norge sikrer at norsk sjømat holder topp kvalitet og får kvalitetsmerkingen «Seafood from Norway.» Ordningen administreres av Sjømatrådet. Sjømatbedriftene mener at MOWI og Lerøy utnytter koronautbruddet til å unngå norsk regelverk, og minner om at det norske Mattilsynet ikke har myndighet til å drive tilsyn i utlandet.

Ødelegge omdømmet
- Selv om Mattilsynet stiller som forutsetning for sitt vedtak at foredling av såkalt produksjonsfisk skal finne sted ved Mowis og Lerøys produksjonsanlegg i utlandet, kan norske produsenter av oppdretts- laks og ørret ikke føle seg beroliget så lenge produksjonen ikke er underlagt kontroll fra norske myndigheter. Dessuten er ett bilde av beskadiget fisk nok til å ødelegge omdømmet til en merkevare bygget opp over tretti år, sier administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene.

Ut av løse luften
Begrunnelsen for dispensasjonen er at covid-19-utbruddet skal ha redusert kapasiteten ved norske produksjonslanegg. Sjømatbedriftene mener begrunnelsen er tatt ut av løse luften.
- I løpet av helgen har jeg vært i kontakt med en rekke selskaper som sier at de har ledig kapasitet til å ta unna produksjonsfisk. Ingen av disse selskapene har hørt fra MOWI eller Lerøy. Vedtaket er gjort på fullstendig gale premisser. Derfor har Sjømatbedriftene besluttet å klage på vedtaket.

Tar saken med ministeren
Regelen om at produksjonsfisk skal bearbeides i Norge skal sikre at norsk sjømat holder topp kvalitet. «Seafood from Norway» er en kvalitetsmerking som administreres av Sjømatrådet. Den brukes i markedsføringen av norske sjømatprodukter over hele verden. Sjømatbedriftene forteller at kvalitetsmerkingen er viktig for deres medlemmer.
- Jeg skal ha et telefonmøte i morgen med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H), og denne saken vil bli tema fra vår side i dette møtet. Budskapet vil ikke være til å misforstå. Om vår klage ikke får medhold hos Mattilsynet vil jeg be statsråden sørge for at de midlertidige dispensasjonene oppheves umiddelbart, understreker Sjømatbedriftenes administrerende direktør, før han fortsetter:
- Merkevaren norsk sjømat har møysommelig blitt bygget opp siden 1991. For ryggraden i norsk sjømatnæring, de små og mellomstore bedriftene, er denne merkevaren helt avgjørende. De fleste er ikke store, børsnoterte selskaper som MOWI og Lerøy.

På forsiden nå