×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Mudrer i Vannavalen

Regjeringen foreslår å bruke 28 millioner kroner på mudring av innseilinga til Vannavalen på Vannøya.

Det ligger penger i statsbudsjettet til mudring av innseilinga til Vannavalen.  Foto: Vegard Sjåvik

Regjeringa har funnet penger til bare tre havne- og farledsprosjekter i nord i sitt forslag til statsbudsjett for 2020.

Det ene er innseilinga forbi Leirpollen til kvartsverket innerst i Tanafjorden, som skal støttes med 25,8 millioner kroner hentet fra potten for kompensasjon for bortfall av arbeidsgiveravgift. Det andre er Bodø havn, der havneutbedringen er forsinket. Dette prosjektet skulle vært ferdig i 2018, men sluttføres nå i 2020, ifølge forslaget til statsbudsjett.

Det eneste rene fiskerirelaterte farledsprosjektet er mudring av innseilingen og deler av havna i Vannavalen i Karlsøy. Til dette er det satt av 28 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett, opplyser regiondirektør i Kystverket, Jan Morten Hansen til Kyst og Fjord.

Til nyanlegg og større vedlikehold er det foreslått å bevilge til sammen 244,3 millioner. En stor del av bevilgningen vil gå til investeringer i navigasjonsinfrastruktur og farleier. I tillegg til Vannavalen i Troms og Finnmark vil man også gjennomføre prosjektene med innseiling til Ålesund i Møre og Romsdal, gjennomseiling Hjertøysundet i Møre og Romsdal, samt innseiling til Farsund i Agder i 2020. 

På forsiden nå