×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Mulig regulering av kongsneglen

Fisket etter kongsnegl kan bli underlagt reguleringer. Spørsmålet skal vurderes neste år.

Gründer på kongesnegl i Ballstad, Christopher Stuart McAllister, får stadig mer råstoff.  Foto: Dag Erlandsen

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Fangstene av kongsnegl har økt betydelig de siste to årene, går det fram Fiskeridirektoratets fangsttabell for datafattige bestander. Allerede i 2008 ble spørsmålet om regulering vurdert første gang, i forbindelse med at kongsnegl var et satsningsområde innenfor LUR-programmet (LUR = Lite og uutnyttede ressurser). Da var fangsten av kongsnegl 73 tonn og det ble ikke fastsatt nye reguleringer.

I 2017 ble det fanget 335 tonn kongsnegl.

- Vi foreslår derfor at det gjøres en vurdering av kongsnegl i 2019, skriver direktoratet.

På forsiden nå