Kyst og Fjord

– Mye fin og stor loddeyngel

«G.O. Sars» og «Johan Hjort» har vært på tokt i Barentshavet.

Ferdigsortert lodde og loddeyngel. Øverst: Voksen lodde på 17 centimeter. Tre nederste: loddeyngel fra fem til 6,5 cm. (Foto: Elena Eriksen)

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Økosystemtoktet fortsetter, og de norske forskningsfartøyene «G.O. Sars» og «Johan Hjort» har dekket mesteparten av det norske området, vest for den norsk-russiske grensen i Barentshavet. Begge fartøy observerer mye fin og stor loddeyngel. Det er Havforskningsinstituttet som kommer med denne rapporten på sinde hjemmesider.

I de foregående årene har lengden på mesteparten av loddeyngelen variert fra 3,5 til fem centimeter. 2016 skilte seg ut med større fiskeyngel for flere arter; både torsk, hyse, sild og lodde var generelt lengre enn vanlig. God mattilgang gjennom den første delen av sommeren ga sannsynligvis god vekst hos fiskelarver og yngel.

Flere gytinger?

Årets vinner er loddeyngelen. I år er loddeyngelen som ble tatt i de sentrale og nordlige områdene opp mot 7,5 centimeter lang og enkelte individer inntil åtte centimeter. Loddeyngelen er stort sett gjennomsiktig, men i år ser vi at den har forsynt seg godt.

Samtidig  ser man stor loddeyngel, observerer vi en del mindre og tynn loddeyngel, mellom tre og fire centimeter. Det er mulig de stammer fra senere gyting og derfor ikke har hatt like lang tid til å vokse.

Gode registreringer av torskeyngel

Ellers så forkningsskipet en god del torskeyngel. Den ser normal ut, kanskje bittelitt større enn vanlig størrelse, men ikke noe å skryte av. Torskeyngelen har begynt å bunnslå seg i det vestlige området, det vil si at vi ser forekomster av årets torskeyngel i vannlaget mellom 80 og 100 meters dyp, mens det vanligste er at den står i området mellom 0 og 60 meter. Det er vanlig at to­rske- og hyseyngel går ned i dypet seint om høsten og overvintrer der.

Opprettet 05.10.2018 07:20. Sist oppdatert 05.10.2018 07:20

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS