Kyst og Fjord

NGU fikk seismikk-ja

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har fått tillatelse til å skyte seismikk i Andfjorden. Fiskerne varsler kamp.

Yngve Larsen i Andøy Fiskarlag varsler kamp.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

– Først skal vi benytte oss av klageretten, deretter skal vi bruke havområdene slik vi har lovfestet rett til, sier Yngve Larsen, leder i Andøy Fiskarlag til Vesterålen Online.

Se hele saka her:

http://www.vol.no/nyheter/andoy/article9869650.ece

Larsen frykter at skytinga, som skal finne sted mellom 19. og 23 september, kommer til å få store konsekvenser for fiskerinæringa. – Vi skal ta kampen om Andfjorden, sier han.

Det er Kystverket som har gitt tillatelse til undersøkelsene, som skal gå over to dager. I fjor fikk NGU nei, men er nå komme tilbake med en ny og forbedret søknad.

Fiskerne og NGU har helt forskjellig oppfatning av hensikten med undersøkelsene. Fiskerne mener dette er kamuflert oljeleting, siden flere oljeselskap er med og finansierer undersøkelsene. NGU sier det handler om å finne muligheter til å kartlegge dypforvitring i grunnfjellet.

Spesielt Andøyfiskerne er ihuga seismikkskeptikere, etter at seien forsvant fra samtlige fiskefelt etter Oljedirektoratets seismikkskyting for noen år siden. Det varte flere år før den kom tilbake, og fortsatt er fiskeriet ikke tilbake der det var.

Opprettet 02.07.2014 09:03. Sist oppdatert 02.07.2014 09:06

Kommenter via Facebook

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS