×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- NTP mangler konkrete tiltak om sjøtransport

Nasjonal transportplan har lite konkret om sjøtransport. – Men det kunne vært verre, sier Tor Arne Borge, adm. direktør i Kystrederiene, i sin kommentar til Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033.

Tor Arne Borge tror at de manglende tiltak for godsoverføring fra veg til sjø skyldes nedarvete politiske rammer. Foto: Frode Adolfsen

Stortinget sluttet seg denne uka i store trekk til regjeringens forslag til Nasjonal transportplan for den neste tiårsperioden.  Samfunnet vil derved bruke 1 076 milliarder kroner samt 123 millioner i bompengeinntekter til transportformål de neste ti årene, skriver Kystrederiene i en pressemelding.

  

Borge sier seg likevel glad for at målet om godsoverføring fra vei til sjø fortsatt står ved lag, selv om det mangler konkrete tiltak ut over fortsatt bruk av tilskuddsordningen. Det er også gledelig at tendensen  mot reduserte bevilgninger til kystformål er snudd, med en reell vekst i Kystverkets rammer. Likevel står ”kystformål” med beskjedne 3,15 prosent av de årlige rammer og drukner i forhold til de store bevilgninger til vei og jernbane. I bestillingen til Kystverket ligger også en bred politisk forventning om effektivisering av lostjenesten og starte forsøk med fjernlosing.

  

Opposisjonspartiene AP, SP og SV har i sine komitémerknader rettet kritikk mot regjeringen for manglende ambisjoner og tiltak for å oppnå reell godsoverføring. De bebudete strategiplaner for nærskipsfart og havneplan har kokt bort i kålen uten at næringen har vært konsultert, og en Menon-rapport fra mars i år viser at det ikke er oppnådd noen godsoverføring i det hele i perioden 2016-20.

Kystrederiene har påpekt i høringssvar og i forslag til komitémerknader flere konkrete grep for å oppnå godsoverføring gjennom helhetlig koordinering av de ulike transportformer. Tor Arne Borge tror at de manglende tiltak for godsoverføring og kystfartens konkurranseevne i forhold til veitransport skyldes nedarvete politiske rammer hvor transportformene aldri har vært behandlet som komplementære deler av en nasjonal infrastruktur.

- En samordning vil kunne gi bedre utnyttelse av transportformenes fortrinn, men dette krever politiske grep i Samferdselsdepartementet, mener han. 

- Sjøtransportnæringen har alltid arbeidet mot fjerne politiske horisonter, men mye kan skje i et valgår.

På forsiden nå