Kyst og Fjord

Nå kjøper Kina norsk laks

Ett år etter at forholdet mellom Kina og Norge ble normalisert, begynner også sjømateksporten å falle på plass. Nå suser laksen østover.

Kineserne vil ha stor laks fra Norge. Nå løsner markedet.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Det har tatt tid å få implementert det nye forholdet til Kina, men nå ser vi tydelige endringer, sier analytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl, til Kyst og Fjord.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for vel tre milliarder kroner til Kina, mot 2,5 milliarder på samme tid i fjor. 169.000 tonn norsk sjømat har gått til kineserne i år, mot 132.000 tonn på samme tid i fjor.

Tar tid
Ting tar tid, og tidligere i år har sjømateksportører klaget på at opphevelsen av den kinesiske boikotten ikke har ført til noen umiddelbar virkning for eksporten. Men nå skjer det. Etter fem uker med økning i eksporten av norsk laks til Kina, er man nå på høyeste nivå på to år, ifølge tall fra Sjømatrådet. Norsk laks går til hoveddestinasjonene Beijing og Shanghai, og importørene melder om enklere importprosesser.

- Et stort og gledelig steg i retningen av normaliseringen av lakseeksport til Kina, sier Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina, Sigmund Bjørgo.

Venter firedobling
Men Paul T. Aandahl tror vi bare har sett begynnelsen. – Vi er fortsatt langt under normaltilstand. Nå eksporterer vi 250 tonn i måneden, normalt burde det være det firedobbelte. Vi vil se en gradvis vekst utover i 2018, sier han.

Kineserne, som er ute etter den største laksen, har imidlertid strenge veterinærkrav, som utelukker store deler av den norske lakseproduksjonen. Ifølge Aandahl er det krevende å finne lokaliteter som egner seg. – Nord-Norge har ILA, Sør-Norge har PD. Det gir en del restriksjoner.

Opprettet 05.12.2017 09:14. Sist oppdatert 05.12.2017 09:14

Kommenter via Facebook

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS