×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Nå kommer havmeldingen

Nå starter arbeidet med en maritim stortingsmelding som skal bidra til at Norge forblir en ledende maritim nasjon.

Torbjørn Røe Isaksen peker ut retning for en ny marin politikk.  Foto: Regjeringen

- Maritim næring er en av våre viktigste og mest innovative næringer. Det er viktig at vi har en konkurransekraftig maritim sektor, også i fremtiden. Med denne meldingen skal vi peke ut retningen for den maritime politikken fremover, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Milliardverdier
Maritim næring består av rederier, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og verft, og sysselsetter i dag rundt 85 000 personer. Tall fra Menon Economics viser at næringen skapte verdier for om lag 142 milliarder kroner i 2018. Norge er verdens femte største skipsfartsnasjon i verden målt i flåteverdi, og syvende største målt i antall skip i handelsflåten.

Innspillsmøter
- Vi er opptatt av å kartlegge mulighetene og utfordringene som næringen står overfor. Vi er derfor avhengige av en tett og god kontakt med bedrifter og arbeidstakere for å sikre et oppdatert og bredt kunnskapsgrunnlag. I løpet av høsten og vinteren arrangerer vi flere innspillsmøter med den maritime klyngen, fortsetter Røe Isaksen.

Den nye stortingsmeldingen skal ifølge Isaksen gi en helhetlig gjennomgang av den maritime politikken, og omtale økonomiske rammevilkår, øvrige politikkområder og virkemidler av betydning for maritim sektor. Det vil arrangeres innspillsmøter med ulike fokusområder i blant annet Ålesund, Bergen, Haugesund, Tromsø og Oslo.

Regjeringen tar sikte på at meldingen legges frem for Stortinget høsten 2020.

På forsiden nå