×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Nå kommer vegpakken på Senja

Fylkesrådet i Troms og Finnmark skal bruke nær 200 millioner kroner på å utbedre vegene på Senja i 2021 og 2022.

Fylkesråd Kristina Hansen presenterte gladnyheten for blant annet ordfører Tom Rune Eliseussen før helga. 

Kyst og Fjord har tidligere omtalt utredningen for utbedring av utvalgte vegstrekninger, etter at Sjømatklyngen på Senja pekte på en liste konkrete utbedringsbehov.

I en pressemelding skriver samferdselsavdelinga i Troms og Finnmark fylkeskommune at fylket gjennom strategien «fra kyst til marked» hatt fokus på fylkesvegenes betydning for næringsutvikling, verdiskaping og bosetting. Med bakgrunn i denne strategien har det blitt laget flere utredninger og analyser rundt næringstransport. Fredag ble planene for utbedringstiltak presentert for lokalpolitikere og næringsliv på Senja.

– Dette er noe vi har jobbet med over tid og det er gledelig at vi nå kan gi Senja et skikkelig samferdselsløft, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap) i Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Fremkommelighet er viktig
På Pumpeneset skal deler av strekningen utvides i bredden, samt at terreng og fjellnabber skal jevnes ut for å forbedre sikt. I tillegg skal strekningen mellom Mefjordbotneidet og Straumsbotn asfalteres. Totalkostnadene for utbedringene er estimert til 116 millioner kroner og inkluderer blant annet vann- og frostsikring i tunnel, samt tilrettelegging for møtende trafikk i Breitindtunnelen.

– Fremkommelighet er viktig, både for folk og fisk. Utvidelse av vegen og trafikksikkerhet har stått sentralt når i de mange innspill vi har fått fra både lokalsamfunn og næringsliv. Signalene vi har fått nå er at dette er godt mottatt i lokalmiljøet, sier fylkesråd, Kristina Hansen (Ap).

Tunnelarbeid og fjellsikring
Strekningen mellom Huselv og Husøy skal også utvides i bredden, rekkverk skal etableres og sikt skal forbedres. I Riventunellen skal fylkeskommunen tette vannlekkasje og etablere bedre belysning. Det skal også legges syv kilometer med asfalt. Utbedringene på strekningen er estimert til 33 millioner kroner.

Starter i år
Ved Torskenskaret skal det gjennomføres fjellsikring, i tillegg til siktforbedringer, breddeutvidelse av veg og nytt rekkverk på deler av strekningen. Turistrasteplass skal utbedres, og strekningen mellom Hamn og Ballesvika skal asfalteres. Fylkesvegen mellom Torsken og Straumsbukt har en estimert kostnad på 49 millioner kroner.

– Dette er en viktig satsning for folk og næringsliv på Senja og arbeidet begynner i år, avslutter fylkesråd, Kristina Hansen (Ap).

På forsiden nå