×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Nå landes det mest i Lofoten

Landingstallene fra Råfisklaget forteller at det nå er Lofoten som får mest fersk torsk på land.

Lofoten har overtatt som toppdistrikt i ukestatistikken. Foto: Erik Jenssen

Landingene av fersk torsk i uke 9 gikk litt ned til 14.940 tonn, sammenlignet med uke 8 som er toppuka hittil i år med 16.550 tonn. Og nå har Lofoten/Salten overtatt som viktigste landingssone, med 6.690 tonn av kvantumet.

Landingene av torsk i Lofoten økte fra 4.080 tonn uka før, og var med unntak av Helgeland eneste landingssone med økt kvantum fra uke 8. For de øvrige var det snakk om reduksjon, Vesterålen ned fra 5.950 til 3.220 tonn, og Troms fikk sitt torskekvantum redusert fra 3.290 til 1.970 tonn. Ikke så store endringer i Finnmark, som i uke 9 endte på 720 tonn levert Øst-Finnmark og 2.040 tonn i Vest-Finnmark. Kvantumet levert området Helgeland-Nordmøre nærmet seg 300 tonn i uke 9.

Landingene i Lofoten holdt seg jevnt oppe utover i uka, mens det var kraftige reduksjoner i landingene midt i uka fra Vesterålen og nordover, noe som delvis skyldes vær men også lodde som påvirket fisket. Det er også etter hvert mange av de mindre båtene som er ferdig med kvotene sine, og dette gjør også sitt til en fisketakt som stadig er i endring.

Fordelingen av de 14.940 tonnene pr redskap var 6.840 tonn tatt på garn, og av det var 3.690 tonn levert i Lofoten, 1.090 tonn i Vesterålen, 970 tonn i Troms, 650 tonn i Vest-Finnmark og 220 tonn på Helgeland. Etter garn fulgte snurrevad med 3.950 tonn, hvorav 1.370 tonn var levert i Lofoten, 1.200 tonn i Vesterålen, 520-550 tonn hver på Troms og Vest-Finnmark og 300 tonn i Øst-Finnmark. Videre var 2.130 tonn torsk tatt på juksa, jevnt fordelt med 650-690 tonn hver på Vest-Finnmark, Vesterålen og Lofoten. Av et linekvantum på 1.790 tonn var vel halvparten, nærmere bestemt 980 tonn, levert i Lofoten, og deretter fulgte Vesterålen med 270 tonn, Øst-Finnmark med 210 tonn og 140-170 hver på Vest-Finnmark og Troms.

På forsiden nå