×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Nå skal de øke lønnsomheten av restråstoff for hvitfisknæringen

Det er Vesterålen Marine Olje på Myre som har fått oppdraget med å finne ut hvordan man kan skille ut leveren fra resten av ensilasjen i hvitfisknæringen i enda større grad i fremtiden.

Vesterålen Marine Olje skal i gang med forskning for å finne ut hvordan lever kan sorteres ut fra ensilasjen og brukes til humant konsum i større grad i hvitfisknæringen. Foto: Arkivfoto

Utnyttelse av restråstoff fra hvitfisk har økt de siste årene. Det samme har lønnsomheten. De fleste nye havfiskefartøy er tilrettelagt for 100 prosent utnyttelse av restråstoffet. Det skriver Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond (FHF) i en pressemelding.

FHF finansierer utvikling

Utnyttelse av restråstoff fra hvitfisk har økt de siste årene.

– Tendensen er at nye havfiskefartøy er tilrettelagt for 100 prosent utnyttelse av restråstoffet, mens eldre fartøy ikke er det. Økt lastekapasitet og utstyr for å ta vare på restråstoffet i nye fartøy har en kostnad som skal forsvares, og det er ønskelig å finne nye anvendelser av restråstoff som gir økt verdi eller lavere kostnader. Med bakgrunn i denne problemstillingen FHF midler tidligere i år gjennom ordningen Prosjekt i Bedrift til utvikling av teknologi for ombordprosessering av restråstoff til ny og mer verdiskapende anvendelse.

Utnyttelse av restråstoff fra hvitfisk har økt de siste årene. Det samme har lønnsomheten. De fleste nye havfiskefartøy er tilrettelagt for 100 prosent utnyttelse av restråstoffet.Utnyttelse av restråstoff fra hvitfisk har økt de siste årene. Det samme har lønnsomheten. De fleste nye havfiskefartøy er tilrettelagt for 100 prosent utnyttelse av restråstoffet.

Vesterålen Marine Olje skal nå i gang med å utvikle et system for utsortering og ivaretagelse av lever om bord

– I dag er det ingen havgående fartøy som ensilerer lever til humant konsum. En del trålere har i løpet av de siste årene investert i anlegg for ensilering av samfengt restråstoff, men da av lavverdi som ikke er egnet for humant konsum. Dette prosjektets overordnede idé er å sortere ut og ensilere leverfraksjonen, for økt råstofftilgang til tranproduksjon, uten ytterligere ressursuttak og miljøpåvirkning, skriver FHF.

På forsiden nå