Kyst og Fjord

Nådde egen målsetning

I det årets hvalfangst går mot slutten finnes det enkelte lyspunkter.

Leif Ole Olavsen er godt fornøyd med eget utbytte under årets hvalfangst. 

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no 

Hvalnæringas utvikling de senere år er grundig beskrevet. Færre deltakere og færre dyr skutt har vært gjennomgangsmelodien. Men i år har antallet båter ikke blitt redusert, og det kan ligge an til at det blir skutt flere dyr enn året før.

Ansvarlig for kvalomsetning i Råfisklaget, Per Rolandsen sier at 11 båter har deltatt, og at det så langt er skutt 414 dyr.
- I fjor ble det tatt 432, så jeg ser ikke bort fra at fangerne klarer å nå det tallet i løpet av uka. Det er ennå fire båter igjen, og mange av dem har gode forhold.

En av dem som er fornøyde, er Leif Ole Olavsen. De anskaffet gamle «Rowenta II» for å drive fangst, og under sitt nye navn «Åse-Karin» har båten innfridd forventningene.
- Det har gått veldig bra i år, vi er snart ved målet. Vi var stor i kjeften til å begynne med, og sa vi skulle skyte 50 kvaler. Men nå har vi nummer 49 på dekket akkurat nå, og jeg regner med at nummer 50 er på dekket før det blir kveld, sa Olavsen da Kyst og Fjord snakket med båten tirsdag formiddag.

Båten driver fangst innerst i Vestfjorden, ikke langt unna Lødingen. Værforholdene er ikke de beste for tida, men ansamlingene av kval har vært såpass gode at de ikke trenger blankstille for å finne den.

I tillegg til «Åse-Karin» er båtene «Nordfangst», «Nystrand» og «Havur» i fangst ved kysten, mens «Kato» er oppe ved Spitsbergen.

Den norske totalkvoten på vågehval er 1278, hvorav 170 skal tas ved Jan Mayen. Et uttak på drøye 400 dyr er med andre ord langt fra beskatningsmålet.

Opprettet 08.08.2018 08:27. Sist oppdatert 08.08.2018 08:27

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS