Kyst og Fjord

Nådde egen målsetning

I det årets hvalfangst går mot slutten finnes det enkelte lyspunkter.

Leif Ole Olavsen er godt fornøyd med eget utbytte under årets hvalfangst. 

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no 

Hvalnæringas utvikling de senere år er grundig beskrevet. Færre deltakere og færre dyr skutt har vært gjennomgangsmelodien. Men i år har antallet båter ikke blitt redusert, og det kan ligge an til at det blir skutt flere dyr enn året før.

Ansvarlig for kvalomsetning i Råfisklaget, Per Rolandsen sier at 11 båter har deltatt, og at det så langt er skutt 414 dyr.
- I fjor ble det tatt 432, så jeg ser ikke bort fra at fangerne klarer å nå det tallet i løpet av uka. Det er ennå fire båter igjen, og mange av dem har gode forhold.

En av dem som er fornøyde, er Leif Ole Olavsen. De anskaffet gamle «Rowenta II» for å drive fangst, og under sitt nye navn «Åse-Karin» har båten innfridd forventningene.
- Det har gått veldig bra i år, vi er snart ved målet. Vi var stor i kjeften til å begynne med, og sa vi skulle skyte 50 kvaler. Men nå har vi nummer 49 på dekket akkurat nå, og jeg regner med at nummer 50 er på dekket før det blir kveld, sa Olavsen da Kyst og Fjord snakket med båten tirsdag formiddag.

Båten driver fangst innerst i Vestfjorden, ikke langt unna Lødingen. Værforholdene er ikke de beste for tida, men ansamlingene av kval har vært såpass gode at de ikke trenger blankstille for å finne den.

I tillegg til «Åse-Karin» er båtene «Nordfangst», «Nystrand» og «Havur» i fangst ved kysten, mens «Kato» er oppe ved Spitsbergen.

Den norske totalkvoten på vågehval er 1278, hvorav 170 skal tas ved Jan Mayen. Et uttak på drøye 400 dyr er med andre ord langt fra beskatningsmålet.

Opprettet 08.08.2018 08:27. Sist oppdatert 08.08.2018 08:27

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS