×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Nærmere lønnsomt for torskeoppdrett

Fremgang i avlsarbeidet kan gi grunnlag for lønnsomt torskeoppdrett. Det kommer fram i en ny rapport som Nofima nettopp har oversendt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Seniorforsker Atle Mortensen leder det forskningsfaglige arbeidet med avlsstasjonen til Nofima.

Rapporten er basert på kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett, og er en bestilling fra NFD. Med utgangspunkt i den avlsmessige framgangen mener forskerne det kan være grunnlag for lønnsomt torskeoppdrett. Forskerne anbefaler at NFD utvikler en strategi for å teste lønnsomheten i torskeoppdrett basert på noen hovedelementer.

Risikoavlastning

Et av elementene i strategien, som departementet bør utvikle, er å bidra til etableringen av felles arena for flere oppdrettere.  Anbefalingen er at det dannes et konsortium av interesserte oppdrettere som er villig til å teste kommersielt oppdrett av torsk i industriell skala. Denne sammenslutningen av oppdrettere må tilbys risikoavlastning for finansiering av biomasseoppbygging for utsett av settefisk i tre påfølgende år.

- Kjente og velprøvde virkemidler for å løse slike problemstillinger er at staten tilbyr risikoavlastning, sier seniorforsker Edgar Henriksen, en av forskerne bak rapporten.

I rapporten går det klart fram at tidligere manglende lønnsomhet i torskeoppdrett gjør at tilgang på fremmedkapital både fra bank og investorer, sannsynligvis vil forhindre en eventuell satsing fremover.

Nofima skriver også at det er en forutsetning at konsortsiet har med aktører med kompetanse og kapasitet til å gjøre grundig markedsarbeid, og at det både testes ut strategier for salg av foredlet og uforedlet oppdrettstorsk.

Egen avlsstasjon

Nofima har forsket på torskeoppdrett i over 15 år. I 2004 ble et produksjonsanlegg på Kraknes like utenfor Tromsø kjøpt og bygget om en avlsstasjon. Dette er nå et senter for marin akvakultur, og her er det gjort store vitenskapelige fremskritt de siste årene. Avlsmaterialet er meget godt og skal ytterligere forbedres. Dette avlsmaterialet skal stilles til disposisjon for næringen. Imidlertid har ikke Nofima kapasitet til å produsere tilstrekkelige volum yngel eller gjennomføre påvekstfasen fram til settefisk, så andre løsninger må også søkes.

- Avlsframgangen kan gi grunnlag for produksjon av torsk i oppdrett innenfor et kostnadsnivå som sannsynliggjør lønnsom produksjon. Dette forutsetter akseptabel risiko for rømming og sykdom. Femte generasjon av vår settefisk vil være tilgjengelig i 2019, og vil trolig ha større potensial for lønnsom produksjon enn forrige generasjon, sier seniorforsker Atle Mortensen som leder forskningsarbeidet på avlsstasjonen.

Flaskehalsen er finansiering av biomasseoppbygging i industriell skala slik at fremtidig potensiale for torskeoppdrett kan dokumenteres.

På forsiden nå