×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Nedgang i seikvoten i 2019

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt totalkvoten for fiske av nordøstarktisk sei i 2019 til 149 550 tonn.

Lavere seikvote til neste år.

Dette er 13,3 prosent mindre enn for 2018 og innenfor stabilitetsregelen på 15 prosent. Regelen sikrer at det ikke blir for store endringer i fiskekvotene fra et år til et annet.

Totalkvoten er satt i tråd med anbefalingen fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES). Sei nord for  62°N er en norsk bestand som Norge forvalter uten forhandlinger med andre land.

På forsiden nå