Kyst og Fjord

Neste søknad avslått

Neste søknad fra en fiskekjøper som ønsket å få eie fiskebåt kom bare to dager etter at Gunnar Klo AS fikk innvilget dispensasjon.

Eierne av det tradisjonsrike fiskeværet Havnnes vil også ha dispensasjon fra deltakerloven for å eie eget fartøy. 

Foto: Hege B. Jakobsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Det er ikke på grunn av Gunnar Klo-saken at vi søker. Dette er har vært aktuell for oss lenge, men Klo-saken aktualiserer selvsagt problemstillingen, sier daglig leder i Johs. H. Giæver på Havnnes i Lyngen, Thorvald H. Giæver.

Han er nestemann ut til å søke om dispensasjon fra deltakerloven. I sin søknad trekker han frem selskapets lange historie som fiskekjøper og tilvirker på handelsstedet Havnnes tilbake til 1795. Selskapet driver også kjøp og tilvirking i Henningsvær. 

I tillegg til å være fiskekjøper driver selskapet en liten landhandel med bensin- og dieselutsalg til nytte for fiskeflåten og øyas 35 helårsbeboere samt brukerne av drøyt 50 fritidsboliger. I søknaden viser Thorvald H. Giæver til utviklingen i den lokale flåten, og at han frykter for fremtiden hvis ikke selskapet kan sikre sitt råstoffgrunnlag. 

Avdelingsdirektør i fiskeri- og havbruksavdelingen, Martin H. Bryde påpeker i sitt avslag at søknaden ikke handler om et konkret fartøy, og at det således ikke er adgang til å behandle noen dispensasjon. Han peker også på at vilkårene for dispensasjon er strenge. 

- Departementet vil videre vise til at det er strenge vilkår for å få dispensasjon fra aktivitetskravet. Dispensasjon kan bare gis i særlige tilfelle, når næringsmessige og regionale hensyn tilsier det, jf. deltakerloven §6 tredje ledd første punktum. Dispensasjon fra aktivitetskravet for kystfiskefartøy er for eksempel bare gitt der søker er en fiskeindustribedrift som over tid har hatt et betydelig minoritetseierskap i det aktuelle fartøyet, og at råstofftilførselen fra det aktuelle fartøyet har vært svært viktig for selskapets landbaserte fiskerivirksomhet og ligger an til fortsatt å være det. Det har også vært en forutsetning at fiskeriindustribedriften har hatt aktivitet over lang tid, skriver Bryde i svarbrevet til Giæver. 

Opprettet 20.11.2017 10:52. Sist oppdatert 20.11.2017 10:52

Kommenter via Facebook

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS