Kyst og Fjord

Nofir ut i Europa

Norsk Fiskeriretur blir europeisk. Bodø-selskapet, som ble unnfanget under AquaNor i Trondheim i 2007, får 5,5 mill i EU-støtte.

– Vi utrolig stolte over å ha kommet gjennom nåløyet i EU, sier daglig leder Øistein Aleksandersen og Europa-ansvarlig Trud Berg.

Foto: Arnt E. Pedersen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Støtten kommer fra EU-programmet Eco Innovation. Prosjektet skal gå over tre år og innebærer at 18.000 tonn europeisk avfall skal samles inn i 2015.

Det er et ambisiøst mål, men realistisk, sier Trud Berg, mest kjent som profilert arbeiderpartipolitiker i Nordland, men i denne sammenheng er hun eruopaansvarlig i selskapet. Hun skal de tre neste årene ha ansvaret for Europa-satsingen til den lille bedriften, som teller bare tre ansatte.

Norsk Fiskeriretur AS (Nofir) har i fire år samlet inn, og sendt avfall fra fiskeri- og oppdrettsnæringen i Norge og ut av landet for gjenvinning.

– Plastbaserte redskaper har i flere år vært en hodepine for avfallsbransjen og fiskerinæringen. Vi kjenner til store områder i både Stillehavet, Atlanterhavet og Det indiske hav hvor det ligger en suppe av plast. Dette er etter min mening et større problem enn CO₂-forurensingen.  For plast brytes ikke ned, den blir bare til mindre biter som får helt katastrofale konsekvenser for livet i havet, sier daglig leder i Nofir, Øistein Aleksandersen.

  – Helt siden starten har målsetning vært å etablere en nasjonal løsning for kasserte fiskeri- og oppdrettsredskaper. Dette har vi lykkes med. Men marin forsøpling er ikke bare et nasjonalt problem. Vår løsninger kan også brukes i andre land. Derfor søkte vi om betydelige midler fra EU for å kunne satse i Europa. Det er en skikkelig fjær i hatten for den jobben vi har gjort at Eco Innovation-programmet har undertegnet avtale med oss.

Opprettet 26.09.2012 15:18. Sist oppdatert 26.09.2012 15:23

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS