Kyst og Fjord

- Nok strøm og vann på Ingøy

Denne uka har det vært nye samtaler mellom Ingøy-eieren og ordføreren, og viktige spørsmål er sjekket ut.

Måsøy-ordfører Reidun Mortensen mener viktige spørsmål er ryddet til side.

Foto: Erlend Hesten
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no 

Ingøy-eier Anders Pedersen i Fjordlaks møtte mandag denne uka Måsøy-ordfører Reidun Mortensen på Vannøya, der Pedersen har vært i forbindelse med åpningen av Karlsøybrukets nye anlegg i Vannavalen.

- Jeg hadde besøk av ordføreren her og vi snakka mye om Ingøy. Men det er to primære ting som mangler, og det er vann og strøm. Det er ikke mulig å drifte et anlegg når man ikke har det på plass, sier Pedersen, som mener Ingøy ikke har nok strøm til å ruste opp anlegget med sløyelinje og andre nødvendige oppgraderinger. I tillegg er vannforsyningen dårlig, påpeker Pedersen overfor Kyst og Fjord.

 

- Men ordføreren var positiv til å løse dette. Og om kommunen gjør det er vi positive til å starte opp igjen på Ingøy. Vi har også lyst til å utvikle oss i Tufjord, det er mye fisk og god tilgang på biprodukter og interessante muligheter der. Men skal vi gjøre dette, må vann og strøm være i orden.

- Salg er fortsatt ikke interessant?

- Det er ikke mange årene siden vi kjøpte anlegget, så det er ingen vits i å selge. Det kan komme muligheter i fremtiden vi ikke kjenner nå. Å selge det blir ikke aktuelt, sier Pedersen.  

 

Ordfører Reidun Mortensen sier til Kyst og Fjord at kommunen har undersøkt kapasiteten i infrastrukturen i etterkant av samtalene de har hatt med Pedersen.
- Vi har blant annet vært i kontakt med kraftlaget for å undersøke hva slags kapasitet vi har på Ingøya for å utvide til brukets behov. De mangler sløyelinje, og han mener den ikke kan monteres på grunn av for lite strøm. Men det vi har avdekket i møtet med kraftlaget er at det er 100 kw ledig kapasitet til Ingøy, og at det er mulig å få på plass en sløyelinje som vil utbedre anlegget som er der. Så hvis han ønsker å starte opp der og etablere en sløyelinje, er det fullt mulig.

 

Rolvsøy og Ingøy forsynes i dag via en sjøkabel som går fra Burstad, via Reinøya. Fremtidshåpet er at det kan bli lagt en større kabel via Havøysund, men dette er et prosjekt som ligger opp og frem både i tid og kostnad.
- Dette er et større prosjekt som også vil skaffe øyene fiber. Men skal vi komme videre her må det investeres i et omfang som gjør at vi må ha staten med på det.

 

Når det gjelder vann, erkjenner ordføreren utfordringer både for Tufjordbruket på Rolvsøya og for drift på Ingøy. Verst er det i Tufjord, der man har kvalitetsproblemer på drikkevannet. Her har kommunen satt i gang en mulighetsstudie for å se om det er mulig å skaffe mer og bedre vann via brønnboring i grunnen.

- På Ingøy er kvaliteten på Ingøy bra, men kapasiteten kan bli et problem. Likevel mener vi det er nok vann til å starte opp, og omså utvide med sløyelinje, sier Mortensen.

 

Hun mener tiden nå er moden for at også Anders Pedersen viser velvilje.  

- Kommunen strekker seg, og jeg mener vel at også han burde vise en velvilje overfor kommunen i og med at det faktisk er nok strøm og vann på øya til å få etablert den sløyelinja han ønsker seg. Det er mulig å drive bruket som det har blitt drevet før, pluss at man kan øke på med å etablere sløyelinja. Da mener jeg han kan fire litt på kravene sine, vise velvilje og starte opp mottaket igjen.  

Opprettet 08.03.2018 10:58. Sist oppdatert 08.03.2018 10:58

Kommenter via Facebook

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

PDF-avis

Levert av Open Concept AS