Kyst og Fjord

- Nok strøm og vann på Ingøy

Denne uka har det vært nye samtaler mellom Ingøy-eieren og ordføreren, og viktige spørsmål er sjekket ut.

Måsøy-ordfører Reidun Mortensen mener viktige spørsmål er ryddet til side.

Foto: Erlend Hesten
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no 

Ingøy-eier Anders Pedersen i Fjordlaks møtte mandag denne uka Måsøy-ordfører Reidun Mortensen på Vannøya, der Pedersen har vært i forbindelse med åpningen av Karlsøybrukets nye anlegg i Vannavalen.

- Jeg hadde besøk av ordføreren her og vi snakka mye om Ingøy. Men det er to primære ting som mangler, og det er vann og strøm. Det er ikke mulig å drifte et anlegg når man ikke har det på plass, sier Pedersen, som mener Ingøy ikke har nok strøm til å ruste opp anlegget med sløyelinje og andre nødvendige oppgraderinger. I tillegg er vannforsyningen dårlig, påpeker Pedersen overfor Kyst og Fjord.

 

- Men ordføreren var positiv til å løse dette. Og om kommunen gjør det er vi positive til å starte opp igjen på Ingøy. Vi har også lyst til å utvikle oss i Tufjord, det er mye fisk og god tilgang på biprodukter og interessante muligheter der. Men skal vi gjøre dette, må vann og strøm være i orden.

- Salg er fortsatt ikke interessant?

- Det er ikke mange årene siden vi kjøpte anlegget, så det er ingen vits i å selge. Det kan komme muligheter i fremtiden vi ikke kjenner nå. Å selge det blir ikke aktuelt, sier Pedersen.  

 

Ordfører Reidun Mortensen sier til Kyst og Fjord at kommunen har undersøkt kapasiteten i infrastrukturen i etterkant av samtalene de har hatt med Pedersen.
- Vi har blant annet vært i kontakt med kraftlaget for å undersøke hva slags kapasitet vi har på Ingøya for å utvide til brukets behov. De mangler sløyelinje, og han mener den ikke kan monteres på grunn av for lite strøm. Men det vi har avdekket i møtet med kraftlaget er at det er 100 kw ledig kapasitet til Ingøy, og at det er mulig å få på plass en sløyelinje som vil utbedre anlegget som er der. Så hvis han ønsker å starte opp der og etablere en sløyelinje, er det fullt mulig.

 

Rolvsøy og Ingøy forsynes i dag via en sjøkabel som går fra Burstad, via Reinøya. Fremtidshåpet er at det kan bli lagt en større kabel via Havøysund, men dette er et prosjekt som ligger opp og frem både i tid og kostnad.
- Dette er et større prosjekt som også vil skaffe øyene fiber. Men skal vi komme videre her må det investeres i et omfang som gjør at vi må ha staten med på det.

 

Når det gjelder vann, erkjenner ordføreren utfordringer både for Tufjordbruket på Rolvsøya og for drift på Ingøy. Verst er det i Tufjord, der man har kvalitetsproblemer på drikkevannet. Her har kommunen satt i gang en mulighetsstudie for å se om det er mulig å skaffe mer og bedre vann via brønnboring i grunnen.

- På Ingøy er kvaliteten på Ingøy bra, men kapasiteten kan bli et problem. Likevel mener vi det er nok vann til å starte opp, og omså utvide med sløyelinje, sier Mortensen.

 

Hun mener tiden nå er moden for at også Anders Pedersen viser velvilje.  

- Kommunen strekker seg, og jeg mener vel at også han burde vise en velvilje overfor kommunen i og med at det faktisk er nok strøm og vann på øya til å få etablert den sløyelinja han ønsker seg. Det er mulig å drive bruket som det har blitt drevet før, pluss at man kan øke på med å etablere sløyelinja. Da mener jeg han kan fire litt på kravene sine, vise velvilje og starte opp mottaket igjen.  

Opprettet 08.03.2018 10:58. Sist oppdatert 08.03.2018 10:58

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS