Kyst og Fjord

- Nok strøm og vann på Ingøy

Denne uka har det vært nye samtaler mellom Ingøy-eieren og ordføreren, og viktige spørsmål er sjekket ut.

Måsøy-ordfører Reidun Mortensen mener viktige spørsmål er ryddet til side.

Foto: Erlend Hesten
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no 

Ingøy-eier Anders Pedersen i Fjordlaks møtte mandag denne uka Måsøy-ordfører Reidun Mortensen på Vannøya, der Pedersen har vært i forbindelse med åpningen av Karlsøybrukets nye anlegg i Vannavalen.

- Jeg hadde besøk av ordføreren her og vi snakka mye om Ingøy. Men det er to primære ting som mangler, og det er vann og strøm. Det er ikke mulig å drifte et anlegg når man ikke har det på plass, sier Pedersen, som mener Ingøy ikke har nok strøm til å ruste opp anlegget med sløyelinje og andre nødvendige oppgraderinger. I tillegg er vannforsyningen dårlig, påpeker Pedersen overfor Kyst og Fjord.

 

- Men ordføreren var positiv til å løse dette. Og om kommunen gjør det er vi positive til å starte opp igjen på Ingøy. Vi har også lyst til å utvikle oss i Tufjord, det er mye fisk og god tilgang på biprodukter og interessante muligheter der. Men skal vi gjøre dette, må vann og strøm være i orden.

- Salg er fortsatt ikke interessant?

- Det er ikke mange årene siden vi kjøpte anlegget, så det er ingen vits i å selge. Det kan komme muligheter i fremtiden vi ikke kjenner nå. Å selge det blir ikke aktuelt, sier Pedersen.  

 

Ordfører Reidun Mortensen sier til Kyst og Fjord at kommunen har undersøkt kapasiteten i infrastrukturen i etterkant av samtalene de har hatt med Pedersen.
- Vi har blant annet vært i kontakt med kraftlaget for å undersøke hva slags kapasitet vi har på Ingøya for å utvide til brukets behov. De mangler sløyelinje, og han mener den ikke kan monteres på grunn av for lite strøm. Men det vi har avdekket i møtet med kraftlaget er at det er 100 kw ledig kapasitet til Ingøy, og at det er mulig å få på plass en sløyelinje som vil utbedre anlegget som er der. Så hvis han ønsker å starte opp der og etablere en sløyelinje, er det fullt mulig.

 

Rolvsøy og Ingøy forsynes i dag via en sjøkabel som går fra Burstad, via Reinøya. Fremtidshåpet er at det kan bli lagt en større kabel via Havøysund, men dette er et prosjekt som ligger opp og frem både i tid og kostnad.
- Dette er et større prosjekt som også vil skaffe øyene fiber. Men skal vi komme videre her må det investeres i et omfang som gjør at vi må ha staten med på det.

 

Når det gjelder vann, erkjenner ordføreren utfordringer både for Tufjordbruket på Rolvsøya og for drift på Ingøy. Verst er det i Tufjord, der man har kvalitetsproblemer på drikkevannet. Her har kommunen satt i gang en mulighetsstudie for å se om det er mulig å skaffe mer og bedre vann via brønnboring i grunnen.

- På Ingøy er kvaliteten på Ingøy bra, men kapasiteten kan bli et problem. Likevel mener vi det er nok vann til å starte opp, og omså utvide med sløyelinje, sier Mortensen.

 

Hun mener tiden nå er moden for at også Anders Pedersen viser velvilje.  

- Kommunen strekker seg, og jeg mener vel at også han burde vise en velvilje overfor kommunen i og med at det faktisk er nok strøm og vann på øya til å få etablert den sløyelinja han ønsker seg. Det er mulig å drive bruket som det har blitt drevet før, pluss at man kan øke på med å etablere sløyelinja. Da mener jeg han kan fire litt på kravene sine, vise velvilje og starte opp mottaket igjen.  

Opprettet 08.03.2018 10:58. Sist oppdatert 08.03.2018 10:58

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS