×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Nordmenn sier de vil spise mer fisk

Men kommer de faktisk til å gjøre det? Vel, det er Sjømatrådet litt usikker på.

Nordmenn hevder de vil spise mer fisk, men scorer lavere enn andre land på en rekke punkter i en internasjonal undersøkelse om matvaner.  Foto: Sjømatrådet

Det norske konsumet av sjømat har vært fallende over flere år, men i en stor internasjonal undersøkelse sier likevel 70 prosent av nordmenn at de godt kan tenke seg å spise mer fisk og skalldyr.

Undersøkelsen “Seafood Consumer Insight” er verdens største forbrukerstudie på sjømat. Undersøkelsen utføres årlig av Kantar TNS på vegne av Norges sjømatråd, og tar for seg konsumentenes holdninger, preferanser, spisevaner og trender når det gjelder fisk og skalldyr. I årets ferske undersøkelse har over 25 000 mennesker fra 20 ulike land verden over deltatt.

- Årets undersøkelse gir oss interessant kunnskap om hvordan koronapandemien har påvirket markedene for norsk sjømat. Vi ser at pandemien har endret folks vaner, og noen av endringene vil kanskje vedvare også i fremtiden. Funnene varierer fra land til land, men i flere undersøkelser ser vi for eksempel et økt fokus på sunn mat slik som sjømat, forteller Lars Moksness som er analytiker i forbrukeradferd i Sjømatrådet i en pressemelding.

Helsefordeler og god smak er blant de viktigste grunnene til at folk ønsker å spise mer sjømat, i tillegg til bærekraft og mattrygghet.

Nordmenn utmerker seg i så måte som et av landene der folk bryr seg aller minst om bærekraftig kosthold. I påstanden “Jeg gjør endringer i kostholdet for at det skal være mer bærekraftig” sier bare 4 av 10 nordmenn seg enig. Til sammenlikning er gjennomsnittet for alle land 6 av 10. Med det ligger nordmenn helt nederst på listen på bærekraftspunktet. Ikke uventet viser undersøkelsen at nordmenn under 35 er de som er mest opptatt av bærekraftige matvaner, mens andelen synker med alderen.

Også på flere av de andre spørsmålene i undersøkelsen ligger nordmenn under det internasjonale gjennomsnittet. Mens 70 prosent av nordmenn sier seg enig eller svært enig i at de ønsker å spise mer sjømat i fremtiden, er gjennomsnittet for alle land 76 prosent.

-Det er interessant å se at det særlig er i land der sjømatkonsumet allerede er høyt at flest sier de vil spise mer. I Asia ser vi for eksempel at hele 9 av 10 av innbyggerne i både Thailand og Kina ønsker å spise sjømat oftere, i Portugal sier 8 av 10 det samme. Portugal er landet i Europa med høyest sjømatkonsum per person, legger Moksness til. 

Nye tall for 2019 viser et estimert sjømatkonsum i 2019 på totalt 87 624 tonn for hele Norge (basert på Nielsens statistikk over dagligvarehandelen og Fleslands statistikk over innkjøp til storhusholdninger). Det er økning på 2,3 prosent siden 2012, men da er det ikke tatt hensyn til befolkningsveksten i denne perioden.

På forsiden nå