×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Norges Fiskarlag, hva nå?

Debatt

Innsenderen mener at Norges Fiskarlag vil miste ytterligere oppslutning hvis de ikke kjemper sterkere for de minstes interesser.  Foto: Arkiv

De siste måneders turbulente tid hva gjelder Norges Fiskarlag og utmeldelsen av Fiskarlaget Nor, har vel de fleste fått med seg. Det er vel ikke til å stikke under en stol at Norges Fiskarlag sin betydning som organisasjon er særdeles svekket. Hva kan organisasjonen foreta seg for å oppnå legitimitet blant fiskerne kan vel være flere ting, blant annet imøtekomme kystflåten sine interesser på en bedre måte enn som laget har de siste par årene. Kystflåten, som omfatter alt ifra den minste sjark til båter opp til 60-70 fot, er en særdeles viktig faktor for å opprettholde bosetting og sikre livsgrunnlaget for både fiskeindustrien samt fiskerne.

Hva bør Norges Fiskarlag nå foreta seg for å rette opp den galskap som nå ser ut til å feste seg i kvotepolitikken? For det første bør kvotemeldinga som er vedtatt endres, jeg kan ikke i min villeste fantasi tro at Norges Fiskarlag vil være bekjent med effekten av meldinga, nå som det er synliggjort hva dette innebærer. At den største havgående flåten skal overta så store andeler av kvoterettigheter, må nå en gang for alle utelukkes.

Så til Fiskeridirektørens innspill til kvoter for neste år, som nå er lagt ut til høring. Her må også Norges fiskarlag ta grep og endre forslaget til å ivareta den minste flåtens interesser.

Dersom ikke fiskarlaget nå kjenner sin besøkelsestid, og kjemper for den minste kystflåtens interesser på en bedre måte enn hittil, vil jeg spå at laget er iferd med å miste enda mere av sin autoritet og falle sammen som et korthus, desverre.

På forsiden nå