Kyst og Fjord

Norges yngste blad B-fisker

Husker du historien om Noah Eilertsen (15) som sammen med bestefar Trond Eilertsen var på skreihavet i vinter? Nå har han søkt og blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Noah Eilertsen søkte og ble tatt opp på blad B i fiskermanntallet nå i mai måned.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Trond Antonsen

trond@kystoigfjord.no

Det er ikke mange 15-åringer som melder seg inn i fiskermanntallet årlig. Per Finne på Fiskeridirektoratets IT-avdeling i Bergen opplyser at det gjerne er 1-3 så unge fiskere som blir tatt opp hvert år.

Eneste på blad B

Det er to fiskere i manntallet per dags dato som ble født i 2003. Foruten Noah, er det en annen rogalending fra samme årgang som er i manntallet, men han er oppført på blad A, som er for deltidsfiskere. 15 år er da også den laveste alderen en fisker kan ha i manntallet.

- Jeg synes det var kjekt å være på fiske med bestefar, sier Noah Eilertsen til Kyst og Fjord og røper at det blir ny tur til Meløyvær i Harstad kommune så snart skola er slutt for i år. Det er der bestefar Trond holder til.

Han fikk ros så det holdt av bestefar etter to uker på havet.

- Tøffing

– Han er en skikkelig tøffing, tatt i betraktning det tunge arbeidet, kulda og slingringen om bord, sa Trond Eilertsen da vår frilanser Liv-Karin Edvardsen intervjuet de to i februar.

Noah fisket med juksamaskinen bakerst i båten, og bestefar med den forreste. Noen ganger gikk han bak og hjalp Noah etter behov. Det var ikke så voldsomt med fangst å få, 500-600 kilo per dag, og en dag var de oppe i 900 kilo. Fisken tok best i på morran, så dabbet det av utover dagen, fortalte senior og junior Eilertsen.

Selv bor Noah i Haugesund hvor han altså nå har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet. Han sendte søknaden etter at han hadde kommet tilbake til Rogaland fra fisker-eventyret utenfor Senja.

I fiskermiljøet på Senja gikk han under betegnelsen «nordlendingen med talefeil», hvilket Noah bare smilte av og tok som en hedersbetegnelse.

- Spennende

- Fisket er så spennende fordi man ikke vet hva man får, noen ganger mer, andre ganger mindre. Det er et tungt arbeid, men det betyr ikke så mye, sier Noah.

Foruten oppslaget i Kyst og Fjord, ble historien om Noahs vinterferie i bestefars fiskebåt behørlig omtalt i Haugesunds Avis.

- Hva sa klassekameratene dine etter at de hadde lest om deg?

- Mange syntes det var kult, men jeg tror ikke at noen av dem hadde blitt med, sier han og legger til at han aldri har deltatt på noe fiske utenfor Vestlandet.

Fiske og fangst

Han har fått en 17-foting av bestefar som venter på ham på Meløyvær. Han kan også komme til å melde seg på Ungdomsfiskeordningen.

- Det blir fiske til sommeren, ja. Klarer jeg å fiske mye, så kjøper jeg meg kanskje en annen båt. Vi får se.

At han er mer enn gjennomsnittlig fiskeri-interessert, vises også gjennom de framtidsplanene han har lagt. Til høsten starter Noah i 10. klasse i hjembyen Haugesund.

Deretter blir det videregående skole på Strand videregående skole i Strand kommune litt lenger sør i Rogaland fylke. Der tilbyr de nemlig Naturbruk, herunder Fiske og Fangst.

- Det er det som er planen, avslutter Noah Eilertsen.

Opprettet 15.06.2018 12:55. Sist oppdatert 15.06.2018 12:55

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS