Kyst og Fjord

Norges yngste blad B-fisker

Husker du historien om Noah Eilertsen (15) som sammen med bestefar Trond Eilertsen var på skreihavet i vinter? Nå har han søkt og blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Noah Eilertsen søkte og ble tatt opp på blad B i fiskermanntallet nå i mai måned.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Trond Antonsen

trond@kystoigfjord.no

Det er ikke mange 15-åringer som melder seg inn i fiskermanntallet årlig. Per Finne på Fiskeridirektoratets IT-avdeling i Bergen opplyser at det gjerne er 1-3 så unge fiskere som blir tatt opp hvert år.

Eneste på blad B

Det er to fiskere i manntallet per dags dato som ble født i 2003. Foruten Noah, er det en annen rogalending fra samme årgang som er i manntallet, men han er oppført på blad A, som er for deltidsfiskere. 15 år er da også den laveste alderen en fisker kan ha i manntallet.

- Jeg synes det var kjekt å være på fiske med bestefar, sier Noah Eilertsen til Kyst og Fjord og røper at det blir ny tur til Meløyvær i Harstad kommune så snart skola er slutt for i år. Det er der bestefar Trond holder til.

Han fikk ros så det holdt av bestefar etter to uker på havet.

- Tøffing

– Han er en skikkelig tøffing, tatt i betraktning det tunge arbeidet, kulda og slingringen om bord, sa Trond Eilertsen da vår frilanser Liv-Karin Edvardsen intervjuet de to i februar.

Noah fisket med juksamaskinen bakerst i båten, og bestefar med den forreste. Noen ganger gikk han bak og hjalp Noah etter behov. Det var ikke så voldsomt med fangst å få, 500-600 kilo per dag, og en dag var de oppe i 900 kilo. Fisken tok best i på morran, så dabbet det av utover dagen, fortalte senior og junior Eilertsen.

Selv bor Noah i Haugesund hvor han altså nå har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet. Han sendte søknaden etter at han hadde kommet tilbake til Rogaland fra fisker-eventyret utenfor Senja.

I fiskermiljøet på Senja gikk han under betegnelsen «nordlendingen med talefeil», hvilket Noah bare smilte av og tok som en hedersbetegnelse.

- Spennende

- Fisket er så spennende fordi man ikke vet hva man får, noen ganger mer, andre ganger mindre. Det er et tungt arbeid, men det betyr ikke så mye, sier Noah.

Foruten oppslaget i Kyst og Fjord, ble historien om Noahs vinterferie i bestefars fiskebåt behørlig omtalt i Haugesunds Avis.

- Hva sa klassekameratene dine etter at de hadde lest om deg?

- Mange syntes det var kult, men jeg tror ikke at noen av dem hadde blitt med, sier han og legger til at han aldri har deltatt på noe fiske utenfor Vestlandet.

Fiske og fangst

Han har fått en 17-foting av bestefar som venter på ham på Meløyvær. Han kan også komme til å melde seg på Ungdomsfiskeordningen.

- Det blir fiske til sommeren, ja. Klarer jeg å fiske mye, så kjøper jeg meg kanskje en annen båt. Vi får se.

At han er mer enn gjennomsnittlig fiskeri-interessert, vises også gjennom de framtidsplanene han har lagt. Til høsten starter Noah i 10. klasse i hjembyen Haugesund.

Deretter blir det videregående skole på Strand videregående skole i Strand kommune litt lenger sør i Rogaland fylke. Der tilbyr de nemlig Naturbruk, herunder Fiske og Fangst.

- Det er det som er planen, avslutter Noah Eilertsen.

Opprettet 15.06.2018 12:55. Sist oppdatert 15.06.2018 12:55

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS