×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Norsk fisk i legendarisk klubb

Forvaltning og bærekraft. Generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag, fokuserte på hvordan Norge forvalter fiskeressursene, da han sist uke tale i en av verdens mest legendariske klubber.

Generalsekretær Otto Gregussen var en av foredragsholderne i  legendariske Royal Geographical Society.

Norges Fiskarlag var en av bidragsyterne da norsk næringsliv og sjømatnæring inviterte representanter for det britiske markedet til dagskonferanse i Royal Geographical Society i London.

«Blue opportunities» - Blå muligheter overskriften for dagskonferansen i London sist uke der en rekke norske interesser deltok for å markere seg i det britiske markedet.

I underkant av 100 deltagere fra ulike sektorer i det britiske markedet var med under konferansen i Royal Geographical Society.

Norges Fiskarlag var representert ved generalsekretær Otto Gregussen. I sin foredragsbolk pekte han sammen med Sjømatrådet og REV Ocean på hvordan Norge arbeider med forvaltning og hvilket fokus vi har på bærekraft i vår sjømatnæring.

- Det er naturlig å bidra til å synliggjøre næringen gjennom denne typen arrangementer og jeg synes det er flott å kunne være med på til å bygge næringen ute i et av våre viktigste markeder, sier Otto Gregussen.

Norges ambassadør Wegger Christian Strømmen var sammen med statssekretær Jens Frølich Holte fra UD representanter fra norske myndigheters side i London. For øvrig deltok også blant annet Innovasjon Norge, det norsk-britiske handelskammeret og SINTEF i konferansen.

På forsiden nå