Kyst og Fjord

Ny Havfisk-tråler

«Nordtind» kostet 325 millioner kroner skal ha sin hjemmehavn i Nordland. – Det er stas med ny tråler og det er en flott båt, sier konsernsjef i Havfisk, Webjørn Barstad.

«Nordtind» er den nyeste tråleren i Havfisk-konsernet.

Foto: Havfisk
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Kontrakten på det nye fartøyet ble inngått i februar 2016, og har en verdi på ca. 325 millioner kroner», heter det i en pressemelding fra Havfisk og designer og utstyrsleverandør Vard.

Skipet har 10 offiser-lugarer, og 15 enkeltpersonlugarer. Skipet er skipet blant annet utrustet med en stor fabrikk om bord, med produksjons- og frysekapasitet på over 80 tonn pr. døgn, og to separate lasterom for kjøling og frysing av fisk. Fartøyet er også utviklet for trippeltråling med fire trålvinsjer for rekefiske i vintersesongen.

– Det er stas med ny tråler, det er en flott båt og vi gleder oss til å få den ordentlig i drift. Vi skal bruke noen dager på å kjøre inn fabrikken, så legger vi til havs og begynner å fiske for alvor, sier konsernsjef i Havfisk, Webjørn Barstad.

– Det er en båt som vil levere ved alle våre kaier, med hovedsete i Nordland, sier konsernsjefen.

– Havfisk har et nært samarbeid med Vard fornyet og oppgradert flåten de siste årene. Med dette nybygget vil vi øke effektiviteten og fleksibiliteten i flåten ytterligere. «Nordtind» vil bli en attraktiv og moderne arbeidsplass for våre ansatte, og Lerøys verdikjede vil tilføres kvalitetsråstoff for økt verdiskapning i selskapet, sier Barstad.

Vard er et globalt konsern innen design og bygging av spesialfartøyer. Vard består av ni verft i Norge, Brasil, Romania og Vietnam, samt spesialselskaper innenfor design, elektro, innredning og rørinstallasjon med mer. Totalt har selskapet ca. 9.000 ansatte fordelt over flere land.

Havfisk er Norges største trålrederi med 10 fartøy og 29,6 trålkonsesjoner for torsk. I tillegg har Havfisk 31,9 kvoter for fiske av sei, samt kvoter for rekefiske. Selskapet omsatte for 1131 millioner kroner i 2015, og sysselsetter 380 ansatte.

Opprettet 08.01.2018 14:54. Sist oppdatert 08.01.2018 14:54

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS