Kyst og Fjord

Ny Havfisk-tråler

«Nordtind» kostet 325 millioner kroner skal ha sin hjemmehavn i Nordland. – Det er stas med ny tråler og det er en flott båt, sier konsernsjef i Havfisk, Webjørn Barstad.

«Nordtind» er den nyeste tråleren i Havfisk-konsernet.

Foto: Havfisk
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Kontrakten på det nye fartøyet ble inngått i februar 2016, og har en verdi på ca. 325 millioner kroner», heter det i en pressemelding fra Havfisk og designer og utstyrsleverandør Vard.

Skipet har 10 offiser-lugarer, og 15 enkeltpersonlugarer. Skipet er skipet blant annet utrustet med en stor fabrikk om bord, med produksjons- og frysekapasitet på over 80 tonn pr. døgn, og to separate lasterom for kjøling og frysing av fisk. Fartøyet er også utviklet for trippeltråling med fire trålvinsjer for rekefiske i vintersesongen.

– Det er stas med ny tråler, det er en flott båt og vi gleder oss til å få den ordentlig i drift. Vi skal bruke noen dager på å kjøre inn fabrikken, så legger vi til havs og begynner å fiske for alvor, sier konsernsjef i Havfisk, Webjørn Barstad.

– Det er en båt som vil levere ved alle våre kaier, med hovedsete i Nordland, sier konsernsjefen.

– Havfisk har et nært samarbeid med Vard fornyet og oppgradert flåten de siste årene. Med dette nybygget vil vi øke effektiviteten og fleksibiliteten i flåten ytterligere. «Nordtind» vil bli en attraktiv og moderne arbeidsplass for våre ansatte, og Lerøys verdikjede vil tilføres kvalitetsråstoff for økt verdiskapning i selskapet, sier Barstad.

Vard er et globalt konsern innen design og bygging av spesialfartøyer. Vard består av ni verft i Norge, Brasil, Romania og Vietnam, samt spesialselskaper innenfor design, elektro, innredning og rørinstallasjon med mer. Totalt har selskapet ca. 9.000 ansatte fordelt over flere land.

Havfisk er Norges største trålrederi med 10 fartøy og 29,6 trålkonsesjoner for torsk. I tillegg har Havfisk 31,9 kvoter for fiske av sei, samt kvoter for rekefiske. Selskapet omsatte for 1131 millioner kroner i 2015, og sysselsetter 380 ansatte.

Opprettet 08.01.2018 14:54. Sist oppdatert 08.01.2018 14:54

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS