Kyst og Fjord

Ny Havfisk-tråler

«Nordtind» kostet 325 millioner kroner skal ha sin hjemmehavn i Nordland. – Det er stas med ny tråler og det er en flott båt, sier konsernsjef i Havfisk, Webjørn Barstad.

«Nordtind» er den nyeste tråleren i Havfisk-konsernet.

Foto: Havfisk
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Kontrakten på det nye fartøyet ble inngått i februar 2016, og har en verdi på ca. 325 millioner kroner», heter det i en pressemelding fra Havfisk og designer og utstyrsleverandør Vard.

Skipet har 10 offiser-lugarer, og 15 enkeltpersonlugarer. Skipet er skipet blant annet utrustet med en stor fabrikk om bord, med produksjons- og frysekapasitet på over 80 tonn pr. døgn, og to separate lasterom for kjøling og frysing av fisk. Fartøyet er også utviklet for trippeltråling med fire trålvinsjer for rekefiske i vintersesongen.

– Det er stas med ny tråler, det er en flott båt og vi gleder oss til å få den ordentlig i drift. Vi skal bruke noen dager på å kjøre inn fabrikken, så legger vi til havs og begynner å fiske for alvor, sier konsernsjef i Havfisk, Webjørn Barstad.

– Det er en båt som vil levere ved alle våre kaier, med hovedsete i Nordland, sier konsernsjefen.

– Havfisk har et nært samarbeid med Vard fornyet og oppgradert flåten de siste årene. Med dette nybygget vil vi øke effektiviteten og fleksibiliteten i flåten ytterligere. «Nordtind» vil bli en attraktiv og moderne arbeidsplass for våre ansatte, og Lerøys verdikjede vil tilføres kvalitetsråstoff for økt verdiskapning i selskapet, sier Barstad.

Vard er et globalt konsern innen design og bygging av spesialfartøyer. Vard består av ni verft i Norge, Brasil, Romania og Vietnam, samt spesialselskaper innenfor design, elektro, innredning og rørinstallasjon med mer. Totalt har selskapet ca. 9.000 ansatte fordelt over flere land.

Havfisk er Norges største trålrederi med 10 fartøy og 29,6 trålkonsesjoner for torsk. I tillegg har Havfisk 31,9 kvoter for fiske av sei, samt kvoter for rekefiske. Selskapet omsatte for 1131 millioner kroner i 2015, og sysselsetter 380 ansatte.

Opprettet 08.01.2018 14:54. Sist oppdatert 08.01.2018 14:54

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS