Kyst og Fjord

Ny avdelingsdirektør for omsetning

Norges Råfisklag styrker laget med ny avdelingsdirektør for omsetning.

Gildeskålværingen Charles A. Aas er ny leder for omsetningsavdelingen i Råfisklaget.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Charles A. Aas har fiskerinæringa godt inne i ryggmargen. Nå er han klar til å lede avdelinga som har en sentral rolle både i daglig drift og utvikling av næringa.
Den nye avdelingsdirektøren har allerede begynt å stake ut kursen, men er klar på at en viktig del av jobben er å kunne tilpasse retningen etter strømningene i næringa.

– Aldri før har endringene i næringa gått like fort som nå. Fartøy og kvoter bytter eiere og nye og mer moderne fartøy bygges og kommer på løpende bånd. Det samme ser vi på kjøpersiden. Der er det kommet flere nye moderne anlegg samtidig som andre mottaksanlegg kjøpes opp av større konsern, sier Aas.  

Han fastslår at en av de sentrale oppgavene til avdelinga er å daglig oppdatere seg på det som skjer i fiskerinæringa, slik at de kan komme raskt på banen i tilfelle fisket må reguleres eller ekstra mottakskapasitet må settes inn.  

Høy kompetanse og mye lidenskap 

Aas kjenner fiskerinæringa svært godt. Han har vokst opp i en fiskerfamilie på Sørarnøy i Gildeskål utenfor Bodø, og han har vært på havet så lenge han kan huske. Allerede som femåring var han med bestefaren og drog garn. Og som de fleste andre som vokser opp i et fiskerisamfunn, har han skjært sin andel torsketunger.
Aas har alltid vært spesielt interessert i båter. Han kjenner historien til de aller fleste av Råfisklagets 4.000 fiskebåter, alt fra hvem eierne har vært, hvilket utstyr som er om bord, hvilke farger båtene har og har hatt og hvor og når båtene er bygget. Dette er en interesse som har blitt litt vel krevende den senere tid grunnet de raske eierendringene i fiskeflåten.
Han begynte å jobbe i Råfisklaget i 2011, hvor han blant annet har vært med å utvikle dynamiske minstepriser. Før det jobbet han som rådgiver i Fiskarlaget Nord. Han omtaler seg selv som en tallgeek og han liker å analysere informasjonen som kommer inn med de over 150.000 sluttsedlene som Råfisklaget mottar hvert år.  

– Jeg liker å holde meg oppdatert på det som skjer i næringa, og omsetningsavdelinga er den rette plassen for å gjøre nettopp det. Her svarer vi på alt, når folk tar kontakt. 

Utvikling i fokus

Omsetningsavdelinga styrkes også med lagets markedssjefer, som vil medføre et tettere samarbeid mellom fiskeriene (båtripa og kaikanten) og markedet.
Råfisklaget setter årlig av en pott penger til markedsprosjekter og Charles ønsker seg søknader fra næringa: 

– Vi har fokus på å finne gode markedsprosjekter, spesielt prosjekter med arter som har et utviklingspotensial. Har du et godt markedsprosjekt, så ta kontakt, sier han. 

Den nye avdelingsdirektøren er også på utkikk etter et nytt teammedlem.

– Jeg oppfordrer alle som er interessert i å jobbe i den fantastiske sjømatnæringa til å sjekke ut utlysningen. Den finner du på Råfisklagets nett- og Facebookside, avslutter han.

Opprettet 08.10.2018 07:27. Sist oppdatert 08.10.2018 07:27

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS