×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Ny forskning: – Hvaler tiltrekkes av fiskebåter

– Det at spekkhoggerne tiltrekkes av fiskebåter kan medføre en risiko, sier Evert Mul. Foto: Arkiv

Det melder nettstedet forskning.no.
– Store marine pattedyr søker ofte etter de samme ressursene som mennesker, noe som fører til at det kan oppstå konflikter. Hvaler kan i verste fall sette seg fast eller fanges i fiskeredskaper og skade seg eller dø, men de kan også bli tiltrukket til fiskebåter fordi de finner et stort matfat der.

Vet ikke nok om temaet
Derfor krever god naturforvaltning at vi faktisk får kunnskap om hvalenes bevegelser og adferd rundt menneskelig aktivitet i havet og langs kysten.
Akkurat det bidrar Evert Muls forskning til. Han har i arbeidet med doktorgraden studert spekkhoggeren og knølhvalens bevegelse langs norskekysten og i Barentshavet ved hjelp av satellittmerke-teknologi og fiskeridata.
– Med dette kunnskapshullet er det farlig å øke olje- og gassaktivitet og skipstrafikk i disse havområdene, mener forsker Evert Mul.
– Vi vet ikke nok om dette temaet, men vi fortsetter likevel å øke menneskelig aktivitet langs norskekysten og i Barentshavet, sier forskeren.
Han mener det kan være farlig når vi ikke vet konsekvensene av dette.
– Med dette kunnskapshullet er det farlig å øke olje- og gassaktivitet og skipstrafikk i disse havområdene, mener Mul.

Evert Mul

– – Med dette kunnskapshullet er det farlig å øke olje- og gassaktivitet og skipstrafikk i disse havområdene, mener forsker Evert Mul. Foto: Audun Rikardsen

Spekkhogger tiltrekkes av fiskebåter
I den andre delen av doktorgradsprosjektet ville Mul teste om spekkhoggere tiltrekkes av fiskefartøy. For å undersøke dette brukte Mul satellittmerke-data fra 25 spekkhoggere fra to påfølgende år. Resultatene viste at inne i fjordene kunne i snitt nesten halvparten av tiden til spekkhuggerne knyttes opp mot fiskebåter i aktivt fiske, mens noen individer bevegde seg mot båtene opptil 80 prosent av tiden.
– I studien vist det seg at nesten alle spekkhoggerne i mer og mindre grad søkte mot fiskebåtene. Der kunne de få et gratismåltid med sild som flyter rundt nota og slipper å bruke energi på å fange den selv, sier Mul.
Han forklarer at det var mer sannsynlig at hvalene ble tiltrukket av fiskebåter når de var 20 kilometer fra nærmeste fiskeaktivitet. Dette kan forklare hvorfor tiltrekning skjer i større grad i fjordene hvor spekkhuggere og fiskebåter er tettere samlet over lengre tid. Når silda forlater fjorden på slutten av vinteren for å vandre til deres to gyteområder langs norskekysten, så spres fiskeaktiviteten over et større område.

Kan ha positiv effekt
Da var spekkhoggerne oftere for langt ifra fiskefartøyene til å reagere.
– Interessant nok viste Mul med dette at fiskeri i noen tilfeller også kan tenkes å ha en positiv effekt på dyrene ved at de får servert mye mat på fat uten å bruke mye egen energi. Dermed kan de feite seg raskt opp, selv om de da også utsetter seg for potensiell risiko, sier Audun Rikardsen.
Hvalene kan bli avhengige av fiskebåtene for å få seg mat
– Dette kan bidra til at det blir flere spekkhoggere, fordi de lettere kan skaffe seg mat og bruker mindre energi på dette. Dermed kan det bli en større konkurranse for andre dyr i havet som spiser samme mat, forklarer hvalforskeren.

Blir for avhengige
Mul mener at kanskje noen av hvalene kan bli for avhengige av fiskebåtene for å få seg mat, at det blir deres hovedstrategi. Det kan også få konsekvenser for fisket dersom antall hval for eksempel øker, i og med at det kan øke faren for at hval lettere fanges i fiskeredskaper og dermed også kan ødelegge fisket for fiskerne.
– Selv om det har vært få rapporter om negative konsekvenser sildefiskeriet kan ha for spekkhoggere, er det viktig å vurdere hele bildet av økende menneskeskapte aktiviteter. Dette for å forstå den samlede effekten disse kan ha på spekkhoggere i Norge, mener Mul.

Du kan lese hele rapporten her.

På forsiden nå