Kyst og Fjord

Ny hverdag på Andenes

En hektisk byggeperiode går mot slutten for Jangaard på Andenes, som nå kjøper fisk i et splitter nytt anlegg.

Stein Andre Jakobsen og Vidar Fosse er i gang med fiskekjøp i nyanlegget.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no

 

Det har gått radig for seg siden rivemaskinene gikk løs på det gamle «Samhold»-bruket innerst den østre delen av havna. Arbeidet startet etter sommerferien, med uttalt målsetning om å være klare til kommende sesong.
Et par uker etter første test med fisk gjennom anlegget begynner skreien å røre på seg, og selv om det ennå løper håndverkere rundt i flekkehallen og modningsrommet for saltfisk, kan en noe stresset formann Stein Jakobsen konstatere at planen holder.

Jangaard Andenes

Jangaard Andenes fremstår i ny drakt.

 

Salt-silo

Ferskfiskpakkinga skal fortsatt skje på Jangaards andre anlegg i vestre del av havna, så håndverkerne har tid til å gjøre seg ferdig før behovet for store kvantum til salting presser på.
Logistikken rundt saltet er en av forbedringene i nytt kontra gammelt anlegg. Istedenfor å kjøre storsekkene med salt inn i anlegget, blir saltet nå lastet opp i en silo på kaia og matet inn gjennom rør.

- Dermed kan vi legge opp saltet vi trenger til en hel dags produksjon uten å tenke på etterfylling. Det er en stor fordel, sier mottaksarbeider Vidar Fosse, som har jobbet ved bruket i mange år.

 

Stor kaiplass

Det nye bygget er 1600 kvadratmeter, noe som er en reduksjon på 600 kvadrat i forhold til gammelbygget. Den reduserte plassbruken handler om at bygget har trukket frontveggen inn på fast grunn, slik at det senere skal være mulig å skifte ut kaia. Dette grepet gir anlegget en formidabel uteplass i forhold til den gamle løsningen.
Utenfor veggen står en formidabel mottakstank for å serve store båter som pumper inn fangsten.
I tillegg til det, vil det bli kjørt inn fisk med truck på tradisjonelt vis.

 

Jangaard Andenes

Hverdagen for bygdas tungeskjærerere blir særdeles velordnet. 

Ny tid

Innomhus gleder formann Stein Andre Jakobsen seg spesielt over den nye sløyelinja, med fire hodekappere. Linja betjenes av 18 personer, og vil kunne ta unna 40 tonn i timen.

Linja har flere nytenkende løsninger, men den mest bejublede delen er nok tungeskjærerlinja, der hodene havner på et eget transportbånd der de møter flittige hender på seks skjæreplasser.
- Det var noe annet da vi begynte, ler Jakobsen og Fosse, mens minnene om hjemmesnekrede tungekasser og hard rivalisering om de beste plassene strømmer på.

- Dette er en helt annen virkelighet, ingen tvil om det, slår Jakobsen fast. 

Jangaard Andenes

Den nye sløyelinja.

Opprettet 08.02.2018 09:06. Sist oppdatert 08.02.2018 09:06

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS