Kyst og Fjord

Ny hverdag på Andenes

En hektisk byggeperiode går mot slutten for Jangaard på Andenes, som nå kjøper fisk i et splitter nytt anlegg.

Stein Andre Jakobsen og Vidar Fosse er i gang med fiskekjøp i nyanlegget.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no

 

Det har gått radig for seg siden rivemaskinene gikk løs på det gamle «Samhold»-bruket innerst den østre delen av havna. Arbeidet startet etter sommerferien, med uttalt målsetning om å være klare til kommende sesong.
Et par uker etter første test med fisk gjennom anlegget begynner skreien å røre på seg, og selv om det ennå løper håndverkere rundt i flekkehallen og modningsrommet for saltfisk, kan en noe stresset formann Stein Jakobsen konstatere at planen holder.

Jangaard Andenes

Jangaard Andenes fremstår i ny drakt.

 

Salt-silo

Ferskfiskpakkinga skal fortsatt skje på Jangaards andre anlegg i vestre del av havna, så håndverkerne har tid til å gjøre seg ferdig før behovet for store kvantum til salting presser på.
Logistikken rundt saltet er en av forbedringene i nytt kontra gammelt anlegg. Istedenfor å kjøre storsekkene med salt inn i anlegget, blir saltet nå lastet opp i en silo på kaia og matet inn gjennom rør.

- Dermed kan vi legge opp saltet vi trenger til en hel dags produksjon uten å tenke på etterfylling. Det er en stor fordel, sier mottaksarbeider Vidar Fosse, som har jobbet ved bruket i mange år.

 

Stor kaiplass

Det nye bygget er 1600 kvadratmeter, noe som er en reduksjon på 600 kvadrat i forhold til gammelbygget. Den reduserte plassbruken handler om at bygget har trukket frontveggen inn på fast grunn, slik at det senere skal være mulig å skifte ut kaia. Dette grepet gir anlegget en formidabel uteplass i forhold til den gamle løsningen.
Utenfor veggen står en formidabel mottakstank for å serve store båter som pumper inn fangsten.
I tillegg til det, vil det bli kjørt inn fisk med truck på tradisjonelt vis.

 

Jangaard Andenes

Hverdagen for bygdas tungeskjærerere blir særdeles velordnet. 

Ny tid

Innomhus gleder formann Stein Andre Jakobsen seg spesielt over den nye sløyelinja, med fire hodekappere. Linja betjenes av 18 personer, og vil kunne ta unna 40 tonn i timen.

Linja har flere nytenkende løsninger, men den mest bejublede delen er nok tungeskjærerlinja, der hodene havner på et eget transportbånd der de møter flittige hender på seks skjæreplasser.
- Det var noe annet da vi begynte, ler Jakobsen og Fosse, mens minnene om hjemmesnekrede tungekasser og hard rivalisering om de beste plassene strømmer på.

- Dette er en helt annen virkelighet, ingen tvil om det, slår Jakobsen fast. 

Jangaard Andenes

Den nye sløyelinja.

Opprettet 08.02.2018 09:06. Sist oppdatert 08.02.2018 09:06

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS