Kyst og Fjord

Ny hverdag på Andenes

En hektisk byggeperiode går mot slutten for Jangaard på Andenes, som nå kjøper fisk i et splitter nytt anlegg.

Stein Andre Jakobsen og Vidar Fosse er i gang med fiskekjøp i nyanlegget.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no

 

Det har gått radig for seg siden rivemaskinene gikk løs på det gamle «Samhold»-bruket innerst den østre delen av havna. Arbeidet startet etter sommerferien, med uttalt målsetning om å være klare til kommende sesong.
Et par uker etter første test med fisk gjennom anlegget begynner skreien å røre på seg, og selv om det ennå løper håndverkere rundt i flekkehallen og modningsrommet for saltfisk, kan en noe stresset formann Stein Jakobsen konstatere at planen holder.

Jangaard Andenes

Jangaard Andenes fremstår i ny drakt.

 

Salt-silo

Ferskfiskpakkinga skal fortsatt skje på Jangaards andre anlegg i vestre del av havna, så håndverkerne har tid til å gjøre seg ferdig før behovet for store kvantum til salting presser på.
Logistikken rundt saltet er en av forbedringene i nytt kontra gammelt anlegg. Istedenfor å kjøre storsekkene med salt inn i anlegget, blir saltet nå lastet opp i en silo på kaia og matet inn gjennom rør.

- Dermed kan vi legge opp saltet vi trenger til en hel dags produksjon uten å tenke på etterfylling. Det er en stor fordel, sier mottaksarbeider Vidar Fosse, som har jobbet ved bruket i mange år.

 

Stor kaiplass

Det nye bygget er 1600 kvadratmeter, noe som er en reduksjon på 600 kvadrat i forhold til gammelbygget. Den reduserte plassbruken handler om at bygget har trukket frontveggen inn på fast grunn, slik at det senere skal være mulig å skifte ut kaia. Dette grepet gir anlegget en formidabel uteplass i forhold til den gamle løsningen.
Utenfor veggen står en formidabel mottakstank for å serve store båter som pumper inn fangsten.
I tillegg til det, vil det bli kjørt inn fisk med truck på tradisjonelt vis.

 

Jangaard Andenes

Hverdagen for bygdas tungeskjærerere blir særdeles velordnet. 

Ny tid

Innomhus gleder formann Stein Andre Jakobsen seg spesielt over den nye sløyelinja, med fire hodekappere. Linja betjenes av 18 personer, og vil kunne ta unna 40 tonn i timen.

Linja har flere nytenkende løsninger, men den mest bejublede delen er nok tungeskjærerlinja, der hodene havner på et eget transportbånd der de møter flittige hender på seks skjæreplasser.
- Det var noe annet da vi begynte, ler Jakobsen og Fosse, mens minnene om hjemmesnekrede tungekasser og hard rivalisering om de beste plassene strømmer på.

- Dette er en helt annen virkelighet, ingen tvil om det, slår Jakobsen fast. 

Jangaard Andenes

Den nye sløyelinja.

Opprettet 08.02.2018 09:06. Sist oppdatert 08.02.2018 09:06

Kommenter via Facebook

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS