×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Ny kystdirektør på plass

Etter den første uke stappfull av inntrykk og med bratt læringskurve, ser den nye kystdirektøren, Einar Vik Arset, fram til å være med på å utvikle kysten og havområdene våre til verdens sikreste og reneste.

Einar Vik Arset er ny kystdirektør.

Mandag 4. februar hadde Einar Vik Arset sin første dag som øverste leder i Kystverket. 
– Jeg er imponert over entusiasmen og kompetansen i Kystverket. Jeg ser fram til å lære mye nytt, og vil bidra så godt jeg kan for at å løfte oss videre, sier Vik Arset.
– Kystverket har et viktig samfunnsoppdrag, både som forvaltingsaktør og som en progressiv tjenesteyter til brukerne. Samtidig må vi beholde et sterkt fokus på den operative delen av etaten, med sjøtrafikksentraler, lostjeneste, utbedring og utvikling av maritim infrastruktur og beredskapen mot akutt forurensning, understreker kystdirektøren.
Han ser også fram til konstruktivt samarbeid med eksterne aktører, både næringslivet, organisasjoner som Kystrederiene, Rederiforbundet, NHO, havnene og det offentlige ellers.
– Vi er i tett partnerskap med spydspisser innen teknologiutvikling og digitalisering, som det skal bli interessant å utvikle, sier Vik Arset, som har kommet rett inn i en pågående prosess der Kystverket skal identifisere roller og oppgaver for etatena virke fram mot 2050. 
– Det pågår ei rivende utvikling der det er viktig å være en aktiv tilrettelegger og premissleverandør. Vi vil involvere oss aktivt rundt verdiskapingen i havrommet, klima og miljø – og her kanskje spesielt marin forurensing – og fritidsferdsel på sjøen, for å nevne noe, sier Vik Arset.

På forsiden nå