×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Ny utredning av aktuelle havvind-områder

Olje- og Energiminister Tina Bru lanserte i dag en ny runde utredning av aktuelle områder for utbygging av havvind.

Olje- og energiminister Tina Bru vil ha mer offshore vind. Foto: Olje- og energidepartementet

Ministeren deltok i dag på en havvindkonferanse i Haugesund, der hun ifølge Nettavisen lanserte flere nyheter om norsk offshore vindsatsing:

  • Regjeringen vil åpne flere områder for havvind-produksjon på norsk sokkel. Det vil bli gjennomført en konsekvensutredning av områdene som myndighetene mener er aktuelle, og hele prosessen er ventet å ta rundt to år. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil lede arbeidet.
  • Statnett vil få ansvaret som systemoperatør for nettet på norsk sokkel for kabler og installasjoner som ikke er regulert under petroleumsloven.
  • I området Sørlige Nordsjø II, som egner seg både for bunnfast- og flytende havvind, vil selskapene konkurrere om to til tre prosjektområder. Først vil det komme en kvalifiseringsrunde, og deretter vil det bli en auksjon hvor kun de kvalifiserte aktørene kan delta. Målet er at auksjonene skjer i første kvartal 2022.
  • I området Utsira Nord, hvor flytende havvind er mest aktuelt, vil det ikke komme auksjoner på grunn av mindre moden teknologi og høyere kostnader. Her vil det bli tildelt minst tre områder hvor det kan utvinnes opptil 500 MW. Denne prosessen vil starte i slutten av året.
  • Regjeringen vil gi flytende havvind-prosjekter støtte gjennom Enova, mens bunnfast havvind vil måtte klare seg uten statsstøtte.

På forsiden nå