Kyst og Fjord

Nybygget på Vannøya tatt i bruk

Et av Nord-Norges største fiskebruk har blitt enda større. - Dette gjør oss i stand til å ta vare på hele fisken på en bedre måte, sier eieren. 

Nybygget er den lyseste bygningsmassen til høyre i bildet. 

Foto: Vegard Sjåvik
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no

Byggingen startet i fjor sommer etter at Karlsøy kommune hadde ferdigstilt en utbyggingn som fordoblet kaifronten fra 100 til 200 meter. Den nye kaia gir bedre logistikkforhold ved at mottaket av større skip kan skje uforstyrret av fiskeflåtens leveranser. I tillegg til behovet for utføring av Karlsøybrukets ferdige produkter, skipes det også betydelige mengder salt i Vannavalen til nabobedriften Saltimport AS.

 

Oljeproduksjon

Det 6000 kvadratmeter store nybygget vil i tillegg til mottak, også romme flekking, sortering, salting og en egen sløyelinje for sei. Bygget «gammelsvensken» som ligger ned mot kaia og har fungert som mottak og sløyehall blir nå lager for ferdigvarer.
- Vi ønsker å øke volumet, men samtidig ta bedre vare på hele fisken. Vi har blant annet investert i et oljeanlegg der nå for produksjon av leverolje til Petter Møller. Vi ønsker på sikt også å bygge et proteinanlegg for å utnytte hoder og rygger på en bedre måte, sier Amund Pedersen i eierselskapet Fjordlaks.
Utbyggingen er gjort innenfor en ramme på 80 millioner kroner, og i tillegg kommer kommunens investering i meter ny kai.

Det nye anlegget gir muligheter for å gjøre andre ting, for eksempel mer ferskpakking.
- I år vil all fisken gå i salt, men så får vi se hva vi gjør til neste år, sier Amund Pedersen.

 

Stenger og beholder

Daglig leder og styreformann Anders Pedersen sier åpningen i Vannavalen også innevarsler en slutt for aktiviteten i Vannvåg.

- Utbyggingen handler om å samle alt på ett sted, få en moderne fabrikk med alt under ett tak. Vi har ennå litt aktivitet igjen i Vannvåg, men på sikt vil det bli slutt der. Det er et gammelt anlegg, og vi har hatt en tung logistikk med å drive på to plasser, sier Pedersen.
Han har likevel ingen planer om å kvitte seg med anlegget i Vannvåg. 

Opprettet 09.03.2018 08:23. Sist oppdatert 09.03.2018 08:51

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS