Kyst og Fjord

Nybygget på Vannøya tatt i bruk

Et av Nord-Norges største fiskebruk har blitt enda større. - Dette gjør oss i stand til å ta vare på hele fisken på en bedre måte, sier eieren. 

Nybygget er den lyseste bygningsmassen til høyre i bildet. 

Foto: Vegard Sjåvik
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no

Byggingen startet i fjor sommer etter at Karlsøy kommune hadde ferdigstilt en utbyggingn som fordoblet kaifronten fra 100 til 200 meter. Den nye kaia gir bedre logistikkforhold ved at mottaket av større skip kan skje uforstyrret av fiskeflåtens leveranser. I tillegg til behovet for utføring av Karlsøybrukets ferdige produkter, skipes det også betydelige mengder salt i Vannavalen til nabobedriften Saltimport AS.

 

Oljeproduksjon

Det 6000 kvadratmeter store nybygget vil i tillegg til mottak, også romme flekking, sortering, salting og en egen sløyelinje for sei. Bygget «gammelsvensken» som ligger ned mot kaia og har fungert som mottak og sløyehall blir nå lager for ferdigvarer.
- Vi ønsker å øke volumet, men samtidig ta bedre vare på hele fisken. Vi har blant annet investert i et oljeanlegg der nå for produksjon av leverolje til Petter Møller. Vi ønsker på sikt også å bygge et proteinanlegg for å utnytte hoder og rygger på en bedre måte, sier Amund Pedersen i eierselskapet Fjordlaks.
Utbyggingen er gjort innenfor en ramme på 80 millioner kroner, og i tillegg kommer kommunens investering i meter ny kai.

Det nye anlegget gir muligheter for å gjøre andre ting, for eksempel mer ferskpakking.
- I år vil all fisken gå i salt, men så får vi se hva vi gjør til neste år, sier Amund Pedersen.

 

Stenger og beholder

Daglig leder og styreformann Anders Pedersen sier åpningen i Vannavalen også innevarsler en slutt for aktiviteten i Vannvåg.

- Utbyggingen handler om å samle alt på ett sted, få en moderne fabrikk med alt under ett tak. Vi har ennå litt aktivitet igjen i Vannvåg, men på sikt vil det bli slutt der. Det er et gammelt anlegg, og vi har hatt en tung logistikk med å drive på to plasser, sier Pedersen.
Han har likevel ingen planer om å kvitte seg med anlegget i Vannvåg. 

Opprettet 09.03.2018 08:23. Sist oppdatert 09.03.2018 08:51

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS