Kyst og Fjord

Nybygget på Vannøya tatt i bruk

Et av Nord-Norges største fiskebruk har blitt enda større. - Dette gjør oss i stand til å ta vare på hele fisken på en bedre måte, sier eieren. 

Nybygget er den lyseste bygningsmassen til høyre i bildet. 

Foto: Vegard Sjåvik
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no

Byggingen startet i fjor sommer etter at Karlsøy kommune hadde ferdigstilt en utbyggingn som fordoblet kaifronten fra 100 til 200 meter. Den nye kaia gir bedre logistikkforhold ved at mottaket av større skip kan skje uforstyrret av fiskeflåtens leveranser. I tillegg til behovet for utføring av Karlsøybrukets ferdige produkter, skipes det også betydelige mengder salt i Vannavalen til nabobedriften Saltimport AS.

 

Oljeproduksjon

Det 6000 kvadratmeter store nybygget vil i tillegg til mottak, også romme flekking, sortering, salting og en egen sløyelinje for sei. Bygget «gammelsvensken» som ligger ned mot kaia og har fungert som mottak og sløyehall blir nå lager for ferdigvarer.
- Vi ønsker å øke volumet, men samtidig ta bedre vare på hele fisken. Vi har blant annet investert i et oljeanlegg der nå for produksjon av leverolje til Petter Møller. Vi ønsker på sikt også å bygge et proteinanlegg for å utnytte hoder og rygger på en bedre måte, sier Amund Pedersen i eierselskapet Fjordlaks.
Utbyggingen er gjort innenfor en ramme på 80 millioner kroner, og i tillegg kommer kommunens investering i meter ny kai.

Det nye anlegget gir muligheter for å gjøre andre ting, for eksempel mer ferskpakking.
- I år vil all fisken gå i salt, men så får vi se hva vi gjør til neste år, sier Amund Pedersen.

 

Stenger og beholder

Daglig leder og styreformann Anders Pedersen sier åpningen i Vannavalen også innevarsler en slutt for aktiviteten i Vannvåg.

- Utbyggingen handler om å samle alt på ett sted, få en moderne fabrikk med alt under ett tak. Vi har ennå litt aktivitet igjen i Vannvåg, men på sikt vil det bli slutt der. Det er et gammelt anlegg, og vi har hatt en tung logistikk med å drive på to plasser, sier Pedersen.
Han har likevel ingen planer om å kvitte seg med anlegget i Vannvåg. 

Opprettet 09.03.2018 08:23. Sist oppdatert 09.03.2018 08:51

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS