×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Nye krav til samleteiner

1. mai trer nye krav til utforming av samleteiner ved fangst av kongekrabbe i kraft. Kravene gjelder både innenfor og utenfor det kvoteregulerte området.

Fra 1. mai er slike samleteiner forbudt.

Endringene er besluttet på bakgrunn av høringen om tiltak for å redusere ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe, som ble gjennomført høsten 2018.

I løpet av vinteren er det mottatt faglige innspill om endringer av disse kravene, som Fiskeridirektoratet finner det riktig å etterkomme.

Fiskeridirektoratet har derfor besluttet å endre den aktuelle bestemmelsen, slik at det fra 1. mai 2019 stilles krav om at samleteiner som minimum skal ha fast ramme i bunn og topp. Når samleteiner er i sjøen skal de ha utstrakte vegger.

Kravet om at minst én vegg i samleteinen skal ha oppløselig tråd stilles i bero, i påvente av resultater fra pågående forsøk og utvikling med rømningshull i kongekrabbeteiner.

På forsiden nå