×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Nye minstepriser for sild og makrell fra mandag

Det melder Sildesalgslaget. Endringene vil gjelde fra mandag førstkommende.

Fra mandag gjelder nye minstepriser for sild og makrell. Foto: Arkiv

Fra mandag 26. oktober gjelder følgende minstepriser på makrell til konsum:

Gr 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 2,3681 øre pr gram gj. vekt

Gr 2 (makrell med vekt under 250 gram): NOK 3,50 pr kg

Gr 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o): NOK 2,10 pr kg

– I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Fra mandag 26.10.2020 gjelder også følgende minstepriser for NVG-sild til konsum:

Gr 1 (vekt på 350 g og over):      NOK 5,04 pr kg             
Gr 2 (vekt mellom 300 g og 349 g):   NOK 4,83 pr kg    
Gr 3 (vekt mellom 200 g og 299 g):      NOK 4,57 pr kg  
Gr 4 (vekt mellom 125 g og 199 g):      NOK 4,56 pr kg
Gr 5 (vekt under 125 g – konsum):       NOK 3,82 pr kg
Gr 5 (vekt under 125 frasortert m/o):   NOK 2,00 pr kg
Minsteprisene er gjenstand for regulering hver uke enten med grunnlag i oppnådde priser eller med grunnlag i minstepriser på nvg-sild til mel/olje pluss kr 0,60 pr kg.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

På forsiden nå