×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Nye minstepriser

Det er nye minstepriser på hvitfisk og kongekrabbe fra mandag av, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Liten prisnedgang for torsken.

Dynamisk minstepris torsk

 

15.02 - 21.02

22.02-28.02

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Torsk over 6,0 kg

22,75

22,50

Torsk 2,5-6,0 kg

22,25

22,00

Torsk 1,0-2,5 kg

21,00

20,75

Torsk under 1,0 kg

18,25

18,00

     

Rund

   

Torsk over 9,0 kg

15,17

15,00

Torsk 3,7-9,0 kg

14,83

14,67

Torsk 1,5-3,7 kg

14,00

13,83

Torsk under 1,5 kg 

12,17

12,00

     

Levendetorsk

   

Levendetorsk levert samfengt

18,83

18,67

Levendetorsk minst 2 kg

20,83

20,67

Levendetorsk 1-2 kg

13,83

13,67

Levendetorsk under 1 kg

10,33

10,17

Differansen i minstepris mellom stortorsk 6 kg+ og torsk 2,5-6 kg er f.o.m. 15.2.21 redusert til 50 øre pr kg.

Dynamisk minstepris sei

 

15.02 - 21.02

22.02-28.02

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Sei over 2,3 kg

10,60

10,80

Sei 1,2-2,3 kg

9,60

9,80

Sei under 1,2 kg**

8,10

8,30

     

Sløyd med hode

   

Sei over 2,6+kg

9,42

9,60

Sei 1,3-2,6 kg7,97

8,53

8,71

Sei under 1,3 kg

7,20

7,38

     

Rund *

   

Sei over 3,1 kg

7,55

7,70

Sei 1,6-3,1 kg

6,81

6,96

Sei under 1,6 kg

5,70

5,85

     
     

* Pris rund sei er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,35 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

Dynamisk minstepris hyse

 

15.02-21.02

22.02 - 28.02

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Hyse over 0,8 kg, krokfanget

13,75

13,75

Hyse over 0,8 kg10,00

10,00

10,00

Hyse under 0,8 kg

6,00

6,00

     

Sløyd med hode

   

Hyse over 0,98 kg, krokfanget

11,19

11,19

Hyse over 0,98 kg

8,14

8,14

Hyse under 0,98 kg

4,88

4,88

     

Rund *

   

Hyse over 1,1 kg, krokfanget

9,52

9,52

Hyse over 1,1 kg

6,84

6,84

Hyse under 1,1 kg

3,99

3,99

     
     

* Pris rund hyse er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,40 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

Dynamisk minstepris kongekrabbe

 

11.01-07.02

08.02 - 07.03

Premium kongekrabbe størrelse:

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Hannkrabbe over 3,2 kg

191,00

191,00

Hannkrabbe 2,2-3,2 kg

186,00

186,00

Hannkrabbe 1,6-2,2 kg

141,00

141,00

På forsiden nå