×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Nye minstepriser

Hysa øker med ei krone per kilo fra mandag av.

Snørefanget hyse over 800 gram vil bli betalt med minst 15 kroner. Foto: Erik Jenssen

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har i dag forhandlet og blitt enige om minstepriser for fisk gjeldende for høstsesongen. Resultatet innebærer justeringer for noen kategorier av hyse og kvitlange, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Minsteprisene for kveite og uer justeres ned i kortere perioder grunnet utfordrende markedsforhold ( se *)

Endringene i minstepriser fra og med mandag 24. september framgår av følgende oversikt:

Hyse, minst 8hg, snørefanget                   kr 15,00                (+ kr 1,00)

Hyse, m/8hg                                                     kr 11,25                (+ kr 1,00)

Kvitlange over 2,0 kg                                     kr 11,75                (+ kr 0,75)

Kvitlange 0,7-2,0 kg                                       kr 10,50                (+ kr 0,50)

 * Uer, m/7hg, rund                                                                      kr 12,00 i perioden til og med 30.9.

 * Kveite u/20 kg, lovlig fanget                  kr 55,00 i perioden fra og med 24.9 til og med 4.11.       

 * Kveite 20-40 kg                                           kr 50,00 i perioden fra og med 24.9 til og med 4.11.       

Minsteprisene for torsk og sei var ikke tema under dagens drøftelser og følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som fremgår på Råfisklagets nettsider.

På forsiden nå